NRK Meny
Normal

– Våre elever kan liksom hives rundt

Elever ved den videregående skolen i Kautokeino kan måtte belage seg på å bli plassert i samme bygg som studenter fra Samisk høgskole. – Uheldig, sier begge rektorene.

Kollasj SH og vgs Kautokeino

Samisk videregående- og reindriftsskole til venstre og Samisk høgskole til høyre. Deler av de to utdanningsinstitusjonene planlegges nå å samlokaliseres.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I et brev fra Kunnskapsdepartmentet til Statsbygg datert 11. mars i år, kommer det frem at de planlegger en samlokalisering mellom de to utdanningsinstitusjonene.

Det innebærer trolig at duodji- og reindriftselevene fra Samisk videregående- og reindriftsskole vil bli plassert i samme bygg som studentene innenfor samme fagområde fra Samisk høgskole.

Rektor Ellen Inga O. Hætta bekrefter at de har fått informasjon om at noe er i gjære fra departementet sin side, men er ikke overbevist om at planene vil føre godt med seg.

– Vi har avvist forslaget om sambruk innenfor duodji og reindrift, og det har også Samisk høgskole gjort, sier Hætta.

Ønsker ikke kommentere

I brevet fra departementet er det ytret et ønske om å utarbeide skisser for kostnader rundt samlokaliseringen. Der kommer det frem at «slakteritomta» kan være aktuell å bygge på, men det kommer ikke frem til hvilket formål.

NRK Sápmi har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få mer informasjon om hva planene går ut på. Det ønsker de ikke å kommentere, men kommer med følgende uttalelse pr. mail:

– Kunnskapsdepartementet er opptatt av en god dialog med de berørte partene i denne saken. Vi vil derfor møte styreleder for de samiske videregående skolene og rektor ved Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino rett over påske. Vi vil vente til dette møtet er gjennomført før vi kommenterer saken ytterligere, sier politisk rådgiver, Magnus Thue.

Gunvor Guttorm

Gunvor Guttorm er rektor ved Samisk høgskole, og forteller at hun ikke har fått mye informasjon om hva det er Kunnskapsdepartementet ser for seg av samlokalisering.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Rektor ved Samisk høgskole, Gunvor Guttorm, er nysgjerrig på hvordan departementet tenker å løse samlokaliseringen i praksis.

– Jeg forstår ikke hvordan vi skal kunne ha plass nok til å huse både våre egne studenter samt elever fra videregående, hvis det er snakk om at det er Samisk høgskole sine lokaler som skal brukes, sier hun.

Guttorm er i full gang med rekruttering av fremtidige studenter, og understreker at de kan måtte risikere å minske på egne aktiviteter for studentene hvis de også må gjøre plass til elevene fra vgs.

Ellen Inga O. Hætta mener departementets planer om samlokalisering er lite fremtidsrettet, og skulle heller sett at man kunne fokusere på et nybygg for den videregående skolen, slik planen tidligere var.

– Jeg vil ha mine elever som jeg har ansvar for under ett og samme tak, ellers splitter vi dem opp, og det er ikke gunstig.

Ellen Inga O. Hætta

Rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ellen Inga O. Hætta, er skeptisk til Kunnskapsdepartementets nye planer.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Blander studenter og elever

Hætta understreker at høgskolen har doktorgradsstipendiater i duodji, og mener det er uheldig at de muligens må arbeide med duodji i samme rom som mer uerfarne videregående-elever.

– Det er ikke en styrke faglig sett. Det kan få konsekvenser i form at av Samisk høgskole ikke får søkere, fortsetter Hætta.

Hætta har lenge håpet at man kan få bygge en fagskole for reindrift- og duodji-næringen i Kautokeino i tilknytning til den videregående skolen. Brevet til departementet tatt i betraktning, ser det heller dårlig ut.

Nå håper hun samlokaliseringen ikke blir en realitet.

– Våre elever skal hives alle plasser, mens elever på alle andre skoler får gå sammen, avslutter Hætta.