Fefo må ivareta hele fylket

Finnmark Arbeideparti gir klar beskjed til FeFo om at Finnmarkseiendommen ikke bare skal ivareta samiske interesser.

Egil Olli har fått skjøtet over Finnmarks eiendom

-Fredningstiden for FeFo er over, og nå krever AP mer styring.

Foto: Inger Elin Utsi / NRK

Under årsmøtet i Finnmark Arbeideparti kom det frem at paritiet vil ha styring av Finnmarkseiendommen.

Partiets årsmøte sier klart at FeFo ikke trenger å ha høyest mulig overskudd som mål for sin virksomhet.

Bedre rettigheter

Kommunene må gis muligheter til å kjøpe arealer til bolig, nærings-og offentlige formål til en rimelig pris.

FeFo får også beskjed om å straks gjeninnføre retten for bygdefolk til å hente gratis brensel.

FeFo ikke bare for samer

Arbeiderpartiets rose-logo

Når Finnmark Arbeiderparti uttaler at ressursene i fylket forvaltes på en slik måte at det er i samsvar med det som det store flertall i fylket ønsker, så er dette klar beskjed til FeFos styre og administrasjon at FeFo ikke bare skal ivareta samiske interesser.

Fylkesordfører Runar Sjåstad sier at fredningstiden av FeFo er over.

Nå vil fylkeskommunen ha mer makt over selskapets virksomheter.