Hopp til innhold

Vil ha en lov som sikrer samene fisken i havet

- Det er på høy tid at samiske fiskerirettigheter anerkjennes, sier NSR-leder Silje Muotka.

Reidar Larsen, Vestertana

Fisker Reidar Larsen i Vestertana tar imot Helga Pedersen mandag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mandag klokken 15 overleverer Kystfiskeutvalgets leder, Carsten Smith innstilingen til fiskeriminister Helga Pedersen.

Dette skjer i Pedersens hjembygd Vestertana. Der er forventningene store.

Også fra politisk hold er forventningene store til både innstillingen og fiskeriministeren.

- Helgas vilje og evne avgjørende

Det vil bli et spørsmål om fiskeriminister Helga Pedersens politiske vilje og evne til å få gjennomslag for samiske fiskerirettigheter mener lederen i Norske Samers Riksforbund.

Silje Muotka

Silje Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Hennes samiske bakgrunn forplikter henne etter mitt syn både moralsk og politisk. Når overleveringen av innstillingen skal skje i fiskeriministerens hjembygd gir dette etter mitt syn grunn til store forventninger også i forbindelse med de politiske prosessene som skal gjennomføres, sier Muotka.

Må lovfestes

NSR forventer at samiske fiskerirettigheter slås fast ved lov.

- Historiske kilder og muntlige overleveringer viser at samer har brukt kyst-, fjord- og havområder i et sammenhengende bosetningsområde. Samene har drevet alle former for fiske og høstet av det havet kunne gi både inne i fjorder, i sesongfiskeriene og ute på havet, så langt tilbake som det finnes historiske kilder og opp til i dag.

Helga Pedersen

Helga Pedersen

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Fiskeriministeren må sikre politiske resultater, mener Silje Muotka.

- NSR skal både følge opp og støtte fiskeriministeren om hun nå evner å få politisk gjennomslag for samiske fiskerirettigheter.

- Jeg håper mandag 18. februar 2008 blir en av de viktigste milepælene i samisk fiskerihistore, sier Silje Karine Muotka - selv sjøsame fra Nesseby.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB