Vil granske reindriftspenger

Frp mener det må nedsettes et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå de statlige overføringene til reindrifta. – To milliarder er brukt de 17 siste årene, hevder partiet.

Reindrift

Ifølge Frp staten bevilget to milliarder kroner til reindrifta de 17 siste årene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Torgeir Trældal

Torgeir Trældal (Frp).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag leverer partiet et representantforslag til Stortinget hvor det bes om en uavhengig gjennomgang av støtte- og tilskuddsordninger. Erstatningsordningene må også undersøkes, mener Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Oskar J Grimstad.

– De store overføringene skulle blant annet føre til at reintallet ble brakt i balanse med beitegrunnlaget. Men reinflokkene har isteden vokst over alle grenser, mange beiteområder er kritisk dårlige, sier Torgeir Trældal til NRK.

To milliarder kroner

Frp har regnet seg fram til at det i løpet av de 17 siste årene har staten bevilget nær to milliarder kroner til næringen.

Det vises blant annet til omstillingsprogrammet i perioden 1992-2000 hvor staten brukte 350 millioner kroner til blant annet å få til en sunnere økonomi i reindrifta. 40 millioner har gått via Innovasjon Norge til økt verdiskapning. Partiet har i tillegg tatt med de årlige bevilgningene via reindriftsavtalen i sin oversikt. Reindriftsavtalen er nå på omlag 100 millioner kr pr. år.

Hvert år forhandler staten ved Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om denne avtalen.

«Allmenningens tragedie»

De fire Frp-representantene viser i sitt forslag til flere forskningsresultater. Blant annet siteres professor Õje Danell ved Sveriges Lantbruksuniversitet:

– Det største problemet på Finnmarksvidda er at reineierne konkurrerer hverandre fullstendig i senk. Resultatet er mangel på beiteareal samt overproduksjon av reinkjøtt. Alle reineiere tenker på seg selv, men det går til slutt ut over alle når det blir for mye rein.

Ifølge Danell er dette en ”allmenningens tragedie”.

– Slik det er nå, får ikke reinen nok mat og reineierne får ikke solgt kjøttet, mener Frp-representantene.

De ber nå Stortinget om en uavhengig gransking av de statlige overføringene til reindrifta. Formålet er blant annet å se hvorfor bevilgningene ikke har gitt de ønskede resultatene.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.