Vil granske reindriftspenger

Frp mener det må nedsettes et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå de statlige overføringene til reindrifta. – To milliarder er brukt de 17 siste årene, hevder partiet.

Reindrift

Ifølge Frp staten bevilget to milliarder kroner til reindrifta de 17 siste årene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Torgeir Trældal

Torgeir Trældal (Frp).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag leverer partiet et representantforslag til Stortinget hvor det bes om en uavhengig gjennomgang av støtte- og tilskuddsordninger. Erstatningsordningene må også undersøkes, mener Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Oskar J Grimstad.

– De store overføringene skulle blant annet føre til at reintallet ble brakt i balanse med beitegrunnlaget. Men reinflokkene har isteden vokst over alle grenser, mange beiteområder er kritisk dårlige, sier Torgeir Trældal til NRK.

To milliarder kroner

Frp har regnet seg fram til at det i løpet av de 17 siste årene har staten bevilget nær to milliarder kroner til næringen.

Det vises blant annet til omstillingsprogrammet i perioden 1992-2000 hvor staten brukte 350 millioner kroner til blant annet å få til en sunnere økonomi i reindrifta. 40 millioner har gått via Innovasjon Norge til økt verdiskapning. Partiet har i tillegg tatt med de årlige bevilgningene via reindriftsavtalen i sin oversikt. Reindriftsavtalen er nå på omlag 100 millioner kr pr. år.

Hvert år forhandler staten ved Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om denne avtalen.

«Allmenningens tragedie»

De fire Frp-representantene viser i sitt forslag til flere forskningsresultater. Blant annet siteres professor Õje Danell ved Sveriges Lantbruksuniversitet:

– Det største problemet på Finnmarksvidda er at reineierne konkurrerer hverandre fullstendig i senk. Resultatet er mangel på beiteareal samt overproduksjon av reinkjøtt. Alle reineiere tenker på seg selv, men det går til slutt ut over alle når det blir for mye rein.

Ifølge Danell er dette en ”allmenningens tragedie”.

– Slik det er nå, får ikke reinen nok mat og reineierne får ikke solgt kjøttet, mener Frp-representantene.

De ber nå Stortinget om en uavhengig gransking av de statlige overføringene til reindrifta. Formålet er blant annet å se hvorfor bevilgningene ikke har gitt de ønskede resultatene.