Hopp til innhold

Ulv har drept rein i Kautokeino

Statens naturoppsyn har bekreftet at en ulv har drept tre reinsdyr i Kautokeino. Nå søker reineierne om fellingstillatelse.

Seks reinkadavre fra Fávrrosordda reinbeitedistrikt i Kautokeino drept av ulv

FUNNET: Reineierne i Fávrrosorda siida har funnet flere døde dyr i flokken sin med mistenkelige skader.

Foto: Marianne Boine / NRK

Reineierne i Fávrrosorda reinbeitedistrikt mistenker at ulven har drept et titalls rein.

En av dem, Anders Eivind Eira forteller til NRK at de siste dagene har de funnet seks reinkadavre, som Statens naturoppsyn skal se nærmere på, for å se om også de er drept av ulv.

– Ulven er fortsatt i nærheten av flokken. De som gjeter reinen, vil nok finne flere drepte rein, sier reineieren.

Anders Eivind Eira forteller at reinen som nå går ute på beite, er viktig for ham.

– Det er jo trist. Ulven dreper all rein den kommer over. Det blir selvsagt veldig tungt for oss, sier han.

Les også: Her angripes reinkalven av en løshund: – Frustrerende

Hund angriper reinkalv
Hund angriper reinkalv

Tre rein bekreftet drept av ulv

I forrige uke bekreftet Statens naturoppsyn at en ulv har drept tre rein i vinterbeitet til Fávrrosorda reinbeitedistrikt, vest for Kautokeino, nært grensa til Finland.

Henrik Eira

BEKREFTER: Henrik Eira fra Statens naturoppsyn bekrefter at det er tre rein som har blitt drept av ulv.

Foto: Marianne Boine / NRK Sápmi

Henrik Eira fra Statens naturoppsyn (SNO) forteller at på de tre reinkadavrene de har undersøkt hittil, er det lett å se når man flår skinnet at det er bitemerker der man forventer å finne de etter et ulveangrep.

– Nemlig halsen og på bakparten, av og til på ryggen, sier Eira.

Statens naturoppsyn forteller at selv om de har bekreftet at tre dyr har blitt drept av ulv, har de fått melding om flere kadaver som tas inn for undersøking.

Frykter flere vil bli drept

Reineieren i Fávrrosorda reinbeitedistrikt frykter ulven vil ta flere rein. Nå har de søkt om skadefelling slik at flokken får være i fred.

– Da kan vi starte å jakte på den, slik at både flokken og vi kan få ro og hvile.

Anders Eivind Eira

FELLING: Reineier Anders Eivind Eira søker om felling av ulven.

Foto: Marianne Boine / NRK Sápmi

Selv om reineierne søker om tillatelse til felling, er det ikke sikkert at de får det.

Hva skal dere gjøre dersom dere ikke får fellingstillatelse?

– Jeg vet ikke, da må vi intensivere gjetingen, kanskje jage bort ulven om vi finner den.

Undersøker skadeomfanget

Fagkoordinator rovvilt i viltseksjonen ved Miljødirektoratet Susanne Hanssen, svarer i en e-post til NRK at de har mottatt søknaden fra Fávrrosorda reinbeitedistrikt om uttak av ulv.

Susanne Hanssen, seniorrådgiver, viltseksjonen Miljødirektoratet

MOTTATT: Fagkoordinator rovvilt i viltseksjonen ved Miljødirektoratet bekrefter at de har mottatt søknaden.

Foto: NRK

Hun forteller at saken er foreløpig under behandling.

Vi er i gang med å innhente informasjon om skadeomfang, SNO undersøker ytterligere kadaver som er funnet og vi forsøker å få bragt kunnskap om det genetiske opphavet til denne ulven, forteller Hanssen.

Les også: Årslønna lot vente på seg for Lemet Aslat (30): – Det har vært som psykisk terror

Lemet Aslat Eira
Lemet Aslat Eira

Korte nyheter

 • Bolsonaro ohcan turistavisuma

  Ovddeš Brasila presideanta, Jair Bolsonaro, lea ohcan guđa mánnui turistavisuma USA:s. Dan čállá The Guardian.

  Bolsonaro mátkkoštii USA:i loahpageahčen juovlamánu, maŋŋel go vuoittáhalai válgga Lula da Silva vuostá, ja nu son oaččui visuma mii lea várrejuvvon stáhtanjunnošiidda. Dát visuma nohká otne.

  Dál leat vel dutkamin Bolsonaro, go navdet su leamašan mielde geahččaleamen válddástallat fámu Brasilas. Máŋga politihkkára USA:s leat cealkán ahte su visuma fertejit ruovttoluotta geassit.

  Brasils president svarer på den avgåtte justisministerens anklager.
  Foto: UESLEI MARCELINO
 • Elbiilavuodjit rehkenastet doallogoluid

  Olu eanet elbiilavuoddjit rehkenastet doallogoluid go ostet biilla, go dan maid sii geat eaiggáduššet bensiidna- dahje dieselbiilla barget, nu čájeha Norstat iskkadeapmi maid sii leat dahkan NAF ovddas. Iskkadeamis vástidit guhtta, logi elbiilavuoddjis ahte sii rehkenaste doallogoluid go maŋemus oste biilla, ja okta, golmma bensiidna- dahje dieselbiilavuoddjis vástidii dan seamma.

  Ladestasjon for elbiler
  Foto: EIRIK ASPAAS / EIRIK ASPAAS
 • Álttáeanus godde eanemus luosaid

  Álttáeanus ja Riehpovuonjohka, leaba guokte, logi jogas Norggas, gos godde eanemus luosaid jagi 2022, nu čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga johkabivddu logut. 255 tonna luosa godde diibmá norgga jogain. Dat lea 30 proseantta lassáneapmi, jagi 2021 ektui. 124 tonna luosa bivde ja luite fas johkii. Dát lohku maid lassánii 35 proseanttain.

  Både lokalbefolkning og sportsfiskere fra hele verden kappes om å komme til Altaelva for å fiske.
  Foto: Rolf Jakobsen / NRK