– Vi må behandle loven

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at Sametinget behandler den nye mineralloven allerede før Stortinget tar stilling til den.

Sametingspresident Egil Olli og tidligere president Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er etter konsultasjoner ikke oppnådd enighet om mineralloven mellom Sametinget og Regjeringen, og Stortinget er i ferd med å vedta en lov som går på tvers av de folkerettslige prinsippene Norge har sluttet seg til, sa NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Like etter at dagens plenumsmøte var satt, fremmet Keskitalo forslaget om at Sametinget behandler den nye mineralloven.

ALT OM MINERALLOVEN

Vedtas av Stortinget i juni

Stortingets næringskomité avgir sin innstilling torsdag i denne uka. Stortinget vil ventelig behandle og vedta den nye loven torsdag 4. juni.

NSR mener at Sametinget kommer med en uttalelse rettet mot norske myndigheter, internasjonale organer og mineralnæringen.

– Denne uttalelsen bør gi uttrykk for Sametingets holdning til mineralvirksomhet i samiske områder etter lovvedtaket, sa Keskitalo.

NSR sier den nye loven tar ikke hensyn til samisk bosetning og samiske rettigheter i områdene fra Troms og sørover, den gir ikke Sametinget tilstrekkelig innflytelse på beslutninger om mineralvirksomhet.

Loven sikrer ikke samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder, mener NSR.

– Fremmet vårt syn

I fremleggelsen av sametingsrådets beretning redegjorde president Egil Olli for hva han har gjort i forhold til den kommende mineralloven.

– Vi har fremmet vårt syn om mineralloven både for nasjonale og internasjonale fora. Det bør ikke være noen tvil om hva vi mener om mineralloven, sa Olli.

Presidenten opplyste også at Sametinget har rapportert sitt syn til FNs spesialrapportør for urfolk.

Tidligere visepresident Johan Mikkel Sara (Samer bosatt i sør) hevdet i debatten om forslaget til NSR, at det nå er for sent å komme med flere uttalelser.

– Sametingets syn i denne saken er kjent for Stortinget, sa han.

Sametinget vedtok at forslaget til NSR om mineralloven behandles fredag. Forutsetningen er at Stortingets næringskomité legger fram sin innstilling torsdag.