Hopp til innhold

– Vi må behandle loven

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at Sametinget behandler den nye mineralloven allerede før Stortinget tar stilling til den.

Sametingspresident Egil Olli og tidligere president Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er etter konsultasjoner ikke oppnådd enighet om mineralloven mellom Sametinget og Regjeringen, og Stortinget er i ferd med å vedta en lov som går på tvers av de folkerettslige prinsippene Norge har sluttet seg til, sa NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Like etter at dagens plenumsmøte var satt, fremmet Keskitalo forslaget om at Sametinget behandler den nye mineralloven.

ALT OM MINERALLOVEN

Vedtas av Stortinget i juni

Stortingets næringskomité avgir sin innstilling torsdag i denne uka. Stortinget vil ventelig behandle og vedta den nye loven torsdag 4. juni.

NSR mener at Sametinget kommer med en uttalelse rettet mot norske myndigheter, internasjonale organer og mineralnæringen.

– Denne uttalelsen bør gi uttrykk for Sametingets holdning til mineralvirksomhet i samiske områder etter lovvedtaket, sa Keskitalo.

NSR sier den nye loven tar ikke hensyn til samisk bosetning og samiske rettigheter i områdene fra Troms og sørover, den gir ikke Sametinget tilstrekkelig innflytelse på beslutninger om mineralvirksomhet.

Loven sikrer ikke samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder, mener NSR.

– Fremmet vårt syn

I fremleggelsen av sametingsrådets beretning redegjorde president Egil Olli for hva han har gjort i forhold til den kommende mineralloven.

– Vi har fremmet vårt syn om mineralloven både for nasjonale og internasjonale fora. Det bør ikke være noen tvil om hva vi mener om mineralloven, sa Olli.

Presidenten opplyste også at Sametinget har rapportert sitt syn til FNs spesialrapportør for urfolk.

Tidligere visepresident Johan Mikkel Sara (Samer bosatt i sør) hevdet i debatten om forslaget til NSR, at det nå er for sent å komme med flere uttalelser.

– Sametingets syn i denne saken er kjent for Stortinget, sa han.

Sametinget vedtok at forslaget til NSR om mineralloven behandles fredag. Forutsetningen er at Stortingets næringskomité legger fram sin innstilling torsdag.

Korte nyheter

 • Politibil i trafikkulykke

  Politiet melder om at det har vært en trafikkulykke mellom en politibil i utrykning og en personbil på Bossekopveien i Alta. Alle nødetater er fremme på stedet og ambulanse tilser de involverte.

  – Spesialenheten er rutinemessig varslet, sier operasjonsleder Gunnar Ødegård.

  Ifølge NRK sin reporter på stedet skal det dreie seg om en frontkollisjon.

 • Stáhta geaidnodoaimmahat: - Vánddar várrogasat

  Les på norsk

  Heajos dálkkit sáhttet dagahit hástaleaddji johtindilálašvuođaid, dán vahkku lea stuora johtolat geainnuin go olbmuin lea dálveluopmu.

  Eanemus johtolat šaddá duorastaga ja bearjadaga.
  Dan dieđiha Stáhta geaidnodoaimmahat preassadieđáhusas maid NTB lea almmuhan.

  Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus lea fiertu leamašan dássážii, muhto dálki sáhttá rievdat oalle jođánit. Duorastaga ja bearjadaga sáhttet geainnut leat gitta heajos dálkki geažil. Pláne mátkki ovdal go vuodjat, lea geaidnodoaimmahaga ávžžuhus.

  Davvi-Norggas lea dán rádjai 2024:s leamašan olu muohta ja molsašuddi temperatuvra mat leat dagahan hástalusaid vánddardeddjiide.

  Uvær
  Foto: Jan Egil Høiseth
 • Flere fødsler i fjor

  I løpet av fjoråret gikk antallet fødsler i Norge noe opp, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Økningen var størst i nord.

  Foreløpige tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det i fjor ble født 52.551 personer i Norge, opplyser FHI i en pressemelding.

  Det er 500 flere enn året før og en økning på én prosent.

  Første kvartal av 2023 viste en nedgang sammenlignet med tidligere år, mens resten av året lå fødselstallene på et høyere nivå enn tidligere år.

  Størst økning i nord

  Og fødselsøkningen var tydeligst i Nord-Norge. I Helse nord opplevde hele 11 av 14 fødeinstitusjoner en oppgang i antall fødsler.

  Det ble totalt født 4401 personer i Helse Nords institusjoner, en økning på 5,6 prosent.

  – Bodø utmerket seg med hele 11 prosent økning i forhold til 2022 – tallene, sier overlege og forsker Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister.

  Flere fødsler i Oslo-regionen

  Rundt omkring i Sør-Norge var det en noe mer blandet situasjon sammenlignet med året før. Mens fødeinstitusjonene i Helse sør-øst hadde en oppgang på 1,2 prosent, falt tallet ved Helse vest (-0,8) og Helse Midt-Norge (-0,2).

  I Oslo-regionen steg fødetallene. Ullevål sykehus hadde 400 færre fødsler, mens fødselstallene ved alle nærliggende sykehus økte, inkludert de i Drammen, Bærum, Rikshospitalet, Akershus og Østfold.

  – Nedleggelsen av ABC-enheten ved Ullevål sykehus i 2023 kan ha spilt inn på hvor kvinnene i Oslo-regionen fødte sine barn i 2023, sier Macsali.

  Stadig eldre mødre

  I fjor var snittalderen for kvinner som fødte sitt første barn stabilt fra året før på 30,2 år.

  Snittalderen økte imidlertid for kvinner som fikk sitt andre eller tredje barn. I 2022 var snittalderen 32,7 år, mens den i fjor økte til 33 år.

  For ti år siden lå tilsvarende tall på 28,7 år for de som fikk sitt første barn og 32 år for flergangsfødende.

  (©NTB)

  Bildet viser ei fødestove på sjukehuset i Bodø, Nordlandssjukehuset.
  Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal