Hopp til innhold

– Vi må behandle loven

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at Sametinget behandler den nye mineralloven allerede før Stortinget tar stilling til den.

Sametingspresident Egil Olli og tidligere president Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er etter konsultasjoner ikke oppnådd enighet om mineralloven mellom Sametinget og Regjeringen, og Stortinget er i ferd med å vedta en lov som går på tvers av de folkerettslige prinsippene Norge har sluttet seg til, sa NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Like etter at dagens plenumsmøte var satt, fremmet Keskitalo forslaget om at Sametinget behandler den nye mineralloven.

ALT OM MINERALLOVEN

Vedtas av Stortinget i juni

Stortingets næringskomité avgir sin innstilling torsdag i denne uka. Stortinget vil ventelig behandle og vedta den nye loven torsdag 4. juni.

NSR mener at Sametinget kommer med en uttalelse rettet mot norske myndigheter, internasjonale organer og mineralnæringen.

– Denne uttalelsen bør gi uttrykk for Sametingets holdning til mineralvirksomhet i samiske områder etter lovvedtaket, sa Keskitalo.

NSR sier den nye loven tar ikke hensyn til samisk bosetning og samiske rettigheter i områdene fra Troms og sørover, den gir ikke Sametinget tilstrekkelig innflytelse på beslutninger om mineralvirksomhet.

Loven sikrer ikke samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder, mener NSR.

– Fremmet vårt syn

I fremleggelsen av sametingsrådets beretning redegjorde president Egil Olli for hva han har gjort i forhold til den kommende mineralloven.

– Vi har fremmet vårt syn om mineralloven både for nasjonale og internasjonale fora. Det bør ikke være noen tvil om hva vi mener om mineralloven, sa Olli.

Presidenten opplyste også at Sametinget har rapportert sitt syn til FNs spesialrapportør for urfolk.

Tidligere visepresident Johan Mikkel Sara (Samer bosatt i sør) hevdet i debatten om forslaget til NSR, at det nå er for sent å komme med flere uttalelser.

– Sametingets syn i denne saken er kjent for Stortinget, sa han.

Sametinget vedtok at forslaget til NSR om mineralloven behandles fredag. Forutsetningen er at Stortingets næringskomité legger fram sin innstilling torsdag.

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no