Værálda alemus bieggamillo

Uddni li Svieriga bieggamillo birrusin 200 mehtera alla. Valla dálla sihtá Skelefteå Kraft ráhpat gæhttjalimsaljov gånnå buvtadiddje máhtti buvtadit ja gæhttjalit boahtteájge strávveásadusájt. Da máhtti sjaddat nav aluga gå 330 mehtera. Lågå ienebuv SVTan.