Urfolk lærer å sjekke oljerør

KANADA: Universtetet SAIT Polytech i Alberta tilbyr kurs for å styrke kompetansen om oljeindustrien og oljeteknologi til medlemmer av urfolkssamfunn. Målet er å gjøre urfolksrepresentanter bedre til å ivareta sikkerhet, miljø og urfolksrettigheter i møte med oljeindustrien på omstridte landområder.