Urett mot samer og kvener

Regjeringen setter av to mill. kr sannhetskommisjonen. Den skal granske fornorskingspolitikken og uretten som ble begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Stortinget forventes å treffe vedtak i vårsesjonen om mandat og sammensetning av kommisjon vedrørende, heter det i revidert nasjonalbudsjett. Her er noe av bakgrunnen: