Unjárgga nuorat gállet skuvlaluotta eará nuoraide

Unjárgga gielda lea áidna Finnmárkku gielda gos meastta buot nuorat čađahit joatkkaskuvlla oahpu.

Grunnskoleelever

RÁHKKANIŠGOHTET ÁRRAT: Unjárgga skuvllas čađahit sierra prográmmaid mat galget ráhkkanahttit ohppiid joatkkaskuvlaeallimii.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Johnny Ingebrigtsen

SIERRA SEMINÁRA: Finnmárkku fylkkadiggi lágida boahtte mánus sierra seminára joatkkaskuvlla hástalusaid birra, muitala gealbolávdegotti jođiheaddji Johnny Ingebrigtsen.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Dál fylkkapolitihkkárat doivot eará gielddaid váldit oahpu Unjárgga gielddas.

– Danin háliidat eambbo diehtit makkár vugiid Unjárgga gielda geavaha go movttiidahttá ja ráhkkanahttá nuoraid joatkkaskuvlii, lohká Finnmárkku fylkkagieldda gealbolávdegotti jođiheaddji Johnny Ingebrigtsen Finnmarken:i.

Sin gaskkas geat manne olggos Unjárgga skuvllas 2010-2013 áigodagas, lea dušše okta oahppi guhte ii leat álgán joatkkaskuvlii. Measta buohkat geat álget joatkkaskuvlii, ollašuhttet oahpu viđa jagis.

Buoremus árvosánit

Unjárgga logátluohkálaččain leat maid buoremus gaskamearálaš árvosánit olles fylkkas.

Finnmárkku logut eai leat muđui nu buori; joatkkaskuvlla árvosánit leat fuonit go riikka gaskamearalaš logut, ja dušše 60 proseantta ollašuhttet joatkkaskuvlaoahpu viđa jagis.

Fertejit fárret eret ruovttus

Inger Katrine Juuso

BURES LIHKOSTUVVAN: - Mii gal áinnas lonuhallat dieđuid eará gielddaiguin, vástida nuoraidskuvlaoahpaheaddji Inger Katrine Juuso.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Finnmárkkus leat olu nuorat geat fertejit fárret eará gildii go áigot váldit joatkkaskuvlaoahpu.

– Nu fertejit maid Unjárgga nuorat dahkat, ja gielda ráhkkanahttá ovddalgihtii buot nuoraid ođđa eallimii. Dan oktavuođas geavahit "how to hybel" nammasaš prográmma, muitala nuoraidskuvlaoahpaheaddji Inger Katrine Juuso.

  • GULDAL:

Prográmma čađahuvvo nuoraidskuvlla áiggis. Dán bokte besset hárjehallat mo birget okto leavssuid, ruđalaš ja borramuš dáfus, ja mo váldit ovddasvástádusa iežaset eallimis, čilge Juuso.

Ráhkkanišgohtet mánáidgárddi rájes

Son lea ilus go fylkkapolitihkkárat háliidit oahppat sis mo ráhkkanahttit nuoraid joatkkaskuvlla eallimii.

Juuso muitala Unjárggas leat movttiidahttin- ja ovdánahttinbarggut jođus juo mánáidgárdde rájes.

– Ovdamearkka dihte rehketbarggut álget juo mánáidgárddis, son muitala.

Sii maid čuvvot nu gohčoduvvon BALS prográmma.

– Positiivvalaš láhttenvugiin sii ohppet mo ovdánit sosiálalaččat, beroštit, atnit árvvus ja mo váldit ovddasvástádusa. Dan prográmma čuovvut mii gitta mánáidgárdde rájes, čilge Juuso.