Unge samer tilbys stipend for å lære om Jesus

Samiske ungdommer tilbys stipend fra Samemisjonen hvis de fullfører ett år på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Målet er å gi dem kunnskaper om den kristne tro.

Roald Gundersen

Samemisjonens daglige leder Roald Gundersen forteller at styret i Norges Samemisjon har vedtatt å gi stipend til fem samiske ungdommer som fullfører ett år på Fjellheim Bibelskole i Tromsø

Foto: Norges Samemisjon

Samemisjonen har tatt kontakt med Fjellheim Bibelskole og bedt om samarbeid. Styret i Samemisjonen har vedtatt å gi 20 000 kroner til fem samiske ungdommer hvis de gjennomfører et skoleår på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Det forteller Samemisjonens daglige leder Roald Gundersen.

Skolen gir kjennskap til Bibelens budskap

Thor Fremmerud

Rektor Thor Fremmegård på Fjellheim Bibelskole i Tromsø sier de gjerne vil samarbeide med Norges Samemisjon.

Foto: Fjellheim Bibelskole

Fjellheim Bibelskole er verdens nordligste bibelskole og er lokalisert i Tromsø. Skolen ble startet i 1980 og har plass til 50 elever. Skolen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. Elevene går i samme klasse, og alle får internatplass og kost til en viss pris. På skolen får de kunnskaper blant annet i bønn, troslære og frelseshistorien.

Rektor Thor Fremmegård sier skolen vil hjelpe Samemisjonen, derfor blir skolen med på dette samarbeidprosjektet.

Samemisjonens daglige leder Roald Gundersen ønsker at samiske undommer søker på Fjellheim Bibelskole og samtidig søker de også på stipendet på 20 000 kroner.