NRK Meny
Normal

Samemisjonen «hjemme igjen» i Tromsø etter 90 år

Norges Samemisjons hovedkontor er tilbake i Tromsø etter 90 år i Trondheim.

Samemisjonens ansatte Eva-Regine Okkels, Roald Gundersen, Richard Skollevoll og Thor Henrik With

Første stabsmøte ved Samemisjonens nye hovedkontor i Tromsø. De ansatte ved kontoret er Eva-Regine Okkels, Roald Gundersen, Richard Skollevoll og Thor Henrik With

Foto: Norges samemisjon

Samemisjonen ble startet av Tromsø-bispen Johannes N. Skaar i 1888, under navnet Norsk Finnemisjon. Fram til 1925 hadde organisasjonen sitt hovedkontor i Tromsø. Etter sammenslutningen med Norsk Finneforbund ble kontoret lagt til Trondheim, og har holdt til der til nå.

Håper på ny giv

Tromsøs plassering i forhold til det samiske bosettingsområdet, sammen med byens innslag av samisk kultur, har vært avgjørende for Samemisjonens beslutning. Siden Samemisjonen også har virksomhet på Kola-halvøya, vil byens Barentsfaglige miljø være en ressurs, mener Samemisjonen.

– Vi har forventninger til en ny giv for Samemisjonen, nå når vi er tilbake i Tromsø, sier assisterende generalsekretær Thor Henrik With, som selv er født i byen.

– Nå når vi har vår base plassert mer sentralt i forhold til områder med samisk preg og historie, ønsker vi å gjøre det tydelig at Samemisjonen arbeider som et fellesskap av to kulturer, den samiske og den norske, fortsetter han.

Utfordring å bære fram Bibelens budskap

– Men det er en klar utfordring for vår gamle organisasjon å bære fram Bibelens budskap slik at det når fram. Vi ser at Sápmi gjennomgår tydelige forandringer, både i retning av en positiv selvbevissthet, og gjennom stadig mer internasjonal kontakt i urfolkssammenheng, sier With.

Nyansatte ved Tromsø-kontoret er administrasjonsleder Roald Gundersen og kontorsekretær Eva-Regine Okkels. Fra Trondheimskontoret følger assisterende generalsekretær Thor Henrik With og administrasjonsmedarbeider Richard Skollevoll med.

For tiden er landsstyreformann Ove-Kjell Sakseid arbeidende styreformann med generalsekretærens fullmakter, siden Samemisjonen ikke har lykkes med å rekruttere ny generalsekretær etter Magne Gamlemshaug.