Ulmutja e desti dárbaha månnat mij dát la

Divtasvuonan gávnnu girjjebussa mij la dåssju rávvis bloahkka dálla. Valla ruvva dat ietjájduvvá.

Girjjebussa

Girjjebussa gåktu l uddni.

Foto: Are Markku Tjihkkom / NRK

Gå Sigmund Johnsen, gut la girjjevuorkkár julevsáme girjjebussan, manná bájkes bájkkáj, de ij la buorre diehtet makkir vuojánijn boahtá.

Sigmund Johnsen

– Giesserádjáj dal galggá gárvvás liehket, javllá girjjevuorkkár Sigmund Johnsen.

Foto: Are Markku Tjihkkom / NRK

– Moattes li dal mujsta jæsskum goassa hiervvimav oadtjop gárvvásin.

Moadda jage l bussa dåssju rávvis bloahkka læhkám, valla ruvva de buorep sjaddá.

Ådå hiervvim

– Gåktu máhtti ulmutja vuojnnet dát ij la juokkirlágásj militærbijlla?

– Náv guhkás ep la oadtjum makkir diedojt sijdduj gåktu bussa sjaddá. Valla barggamin lip, ja jus gárvváni, de båhti da sadjáj. Midja lip adnám barggijt gudi li sárggum gåktu bussa galggá ålgusjbieles liehket.

Johnsen loabet nágin vahko duogen la bussa ådå hámen.

– De suohtas sjaddá. Ihkap juo dán máno gietjen.

Sigmund Johnsen viser et bilde.

Sigmund Johnsen vuoset gåktu girjjebussa galggá vuojnnut.

Foto: Are Markku Tjihkkom / NRK