Hopp til innhold

Krever åpenhet av Olli

– Sametingspresidenten må informere bedre om konsultasjonene som de har med regjeringen. Det krever fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap).

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Knut Sverre Horn

GULDAL: Gáibida beassat mielde

GULDAL: NSR váruha

Fylkesordføreren er ikke tilfreds med konsultasjonene som Sametinget har hatt de siste årene. Sjåstad vil at Sametinget både informerer og offentliggjør når de har konsultasjonsmøter med regjeringen og Stortinget.

– Hemmelige konsultasjoner kan splitte befolkningen i Finnmark. FeFo burde ha fått muligheten til å disponere urfolksavgiften og ikke Sametinget, sier Sjåstad.

I dag møtes alle heltidspolitikere fra Finnmark i Oslo. Olli skal møte både stortingsrepresentanter fra Nord-Norge, fiskeriminister Helga Pedersen, partisekretær Martin Kolberg, statssekretær Raimo Valle og de fleste ordførere fra Finnmark. Dette er et møte som politikere har hvert fjerde år.

Sametingspresidenten må muligens svare på en del vanskelige spørsmål om konsultasjonsretten som de har med regjeringen og hvorfor møtene er hemmelige.

Nok åpenhet i Sametinget

Sametingspresident

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Sametingspresident Egil Olli skriver i hjemmesiden til Arbeiderpartiets sametingsgruppe at det er nok åpenhet om konsultasjonsmøtene som Sametinget har med regjeringen.

– Vi har mer åpenhet enn det fylkeskommunene og kommunene har i dag og våre møter blir protokollført, skriver Olli.

Vest-Finnmark Regionråd skriver i et brev til statsministeren at de reagerer sterkt på kravet fra Sametinget, om at bare de skal disponere urfolksavgiften i forbindelse med mineraluttak.

NSR aksepterer ikke kravet

Fungerende parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, Randi Skum, viser til avtalen som er mellom Sametinget og regjeringen.

Randi Skum

Fungerende parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, Randi Skum.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget skal ikke invitere fylkeskommunen med på konsultasjonsmøtene som de har med regjeringen. Det mest naturlige er at det kun er to parter som møtes under konsultasjonene som angår samer og samiske saker, sier Skum.

Hun anbefaler fylkesordføreren i Finnmark å ta direkte kontakt med regjeringen, fordi de har nå både åpne og direkte kanaler til regjeringen.

– Dersom Sametinget skulle ha akseptert kravet fra Sjåstad, så vil flere politiske organer ved neste korsvei kreve å få være med på konsultasjonene som Sametinget har med sentrale politikere, sier Skum.

Korte nyheter