Tror på seier

Advokat Trond Biti tror på seier i høyesterett. Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Nå er saken hans tatt opp i høyesterett.