Hopp til innhold

Velkommen til Tromsø Romsa

Tromsø skal inn under samisk språkforvaltningsområde. Det bestemte kommunestyret onsdag kveld.

Fjellheisen

Nå skal du snart kunne ta denne fjellheisen i Romsa.

Foto: Aune Forlag/ Ole P. Rørvik/Aune Forlag

Det betyr blant annet at det også skal skiltes på samisk i Tromsø by. Spørsmålet har vakt sterke følelser blant befolkningen.

Og på samisk er Tromsø Romsa.

Romssa Tromsø

Etter stor debatt vedtok kommunestyret å søke om at Tromsø heretter skal hete Tromsø Romssa.

Innenfor forvaltingsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk.

Sameby

– Tromsø er en mangfoldig by. Vi er en internasjonal by, og vi er også en urfolksby, sier ordfører Arild Hausberg (Ap).

Han mener det samiske er et vesentlig innslag i Nordens Paris.

– Vi har en samisk befolkning som er rimelig stor i Tromsø. Det er manntallsført over tusen personer, og det vil si at det kanskje er flere tusen personer som tilhører den samiske befolkningen.

Viktig

Dagens vedtak er viktig for framtida, mener han.

Arild Hausberg

Ordfører Arild Hausberg.

Foto: Thomas Sørensen

– Jeg synes det er riktig også sett i et historisk perspektiv at vi hjelper til å gjøre det samiske språket levende. Dør språket, dør også kulturen.

Språkregler

Forvaltningsområdet for samisk språk ble opprettet ved lov av 12. juni 1987; Sameloven.

Da ble Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana i Indre-Finnmark, samt Kåford kommune i Troms omfattet av Samelovens språkregler.

Senere har Tysfjord, Snåsa og Lavangen kommuner sluttet seg til etter søknad.

Anstaltmakeri

Under behandlingen av saken onsdag viste Kristoffer Kanestrøm (Frp) til at bare 1,4 prosent av Tromsøs befolkning er medlem av Samemantallet og at samene som bor i Tromsø forstår norsk.

– Et anstaltmakeri, sa Gunnar Pedersen (Høyre). Han kalte forslaget urettferdig mot kvenene.

Debatten i forkant, som blant annet har resultert i Facebookampanjer og sinte leserinnlegg, har fått noe av det verste fram, mente Marie Mangel, som foreslo folkeavstemning som et demokratisk initiativ.

Et forslag om folkeavstemning falt.

Hva tar man?

– Det er ganske mange samer som ikke er registrert, sa Jonas Jørstad (Rødt), som pekte på at manntallet ikke inkluderer mindreårige, og at man blir hetset for å registrere seg i det frivillige manntallet.

– Hva er det man tar fra andre i denne saken? spurte han.

– Frykter man samiske alien som skal komme ridende ned Tromsdalen på gigantiske reinsdyr? undret partifelle Jens-Ingvald Olsen.

Skam

Jens Revold (SV) mente at det var betydelig flere samer i Tromsø enn det man har tall på.

– Kanskje noen tenker at det skulle være slik det er, sa Marie Myreng Nilsen (Krf).

– Forbinder du samisk arv med skam? spurte Sigurd Langseth (Rødt).

Nilsen mente det umulig kan være skammelig å ville at folk skal leve i fred med hverandre.

Det ble likevel som ventet flertall for Romssa.

Korte nyheter

 • 12 jahkásaš sámi bárdni máilmmimeašttirgilvvuide

  12 jahkásaš sámi bárdni Ailo Johansen gii orru Kirkonjárggas, lea okta vihtta vuoddjis gii lea válljejuvvon ovddastit Norgga junior máilmmimeašttirgilvvuin mohtorcrossas, čállá Ifinnmark

  Ailo Johansen sammen med sin far Torfinn Johansen
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Bálkáhit pedagogaid

  Romssas leat nu uhcán mánáidgárdepedagogat, ahte Romssas sáhttet gártat bálkáhit mánáidgárdepedagogaid geain ii leat sámegiela gelbbolašvuohta. Muitala Romssasullo mánáidgárddiid fágajođiheaddji Hilde Djupnes.

  Tusseladden barnehage i Tromsø
  Foto: Pål Hansen/NRK
 • Doaibmabijut go nu ollusat leat duššan

  Dássážii dán jagi leat 60 olbmo massán heahkka johtolagas.
  Ráđđehus, geaidnodoaimmahat, politiijat ja Trygg trafikk ja fylkagielddat dolle ikte heahtečoahkkima ja ođđa doaibmabijuid biddjojit johtui go nu ollusat leat duššan johtolagas dán jagi.
  Geaidnodoaimmahat árvvoštallá vuolidit leavttu báikkiin gos ii leat gaskarinda
  Dasa lassin galget eambbo fotobovssat váldot ádnui ja politiijat galget eanet oidnosis.

  Utrykningspolitiet på kontroll i Bodø.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK