Hopp til innhold

Troms fylkeskommune styrker arbeidet med samisk språk og kultur

Loga sámegillii.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Styrkingen gjøres i arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning som skal styrke, utvikle og synliggjøre språk og kultur i Troms.

For 2024 er det satt av 300.000 kroner til den nye ordningen. Institusjoner, organisasjoner, enkeltgrupper og også privatpersoner kan søke om støtte fra ordningen.

Målet med tilskuddsordningen er blant annet å styrke kunnskapen om samiske forhold, og fremme samisk kunst, kultur og språk, særlig blant barn og unge, sier fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap).

– Jeg håper virkelig at vi kan bidra til å realisere mange gode prosjekter i framtiden, sier Torbergsen.

Kristina Torbergsen i Arbeiderpartiet.

Korte nyheter

 • «Stjålet»-skuespiller: – Alt er basert på ekte hendelser

  Loga sámegillii.

  – Alt er basert på ekte hendelser. Det er det livet samer må tåle på svensk side av Sápmi.

  Det forteller skuespiller, artist og reindriftsutøver Simon Issat Marainen. Han spiller Olle i filmen Stjålet, som nå er på topp ti i 71 land.

  Filmen tar for seg reindriftsmiljøet i Nord-Sverige, og splittelsen mellom sáme og andre innbyggere som mener samene har skylden for alt vondt.

  – Mye inngrep, rasisme, du blir ikke tatt på alvor, du føler deg oversett, og det har konsekvenser for din psykiske helse.

  Slik beskriver Marainen situasjonen, både på svensk side og ellers.

  – Samiske næringer er undertrykket på svensk side, spesielt reindrifta, mener han.

  – Det var spesielt å se filmen. Jeg er meget fornøyd med resultatet. Sterke følelser, og i filmen ser man mye som kjennes sterkt, når en ser alt en reindriftsutøver må tåle.

  Gula olles jearahallama dás.

 • «Suoládeapmi»-neavttár: – Visot lea duohta dáhpáhusain ráhkaduvvon

  Les på norsk.

  – Visot lea duohta dáhpáhusain ráhkaduvvon. Dat lea dat duohta eallin maid sápmelaš šaddá gierdat dáppe ruoŧabeale Sámi.

  Dan muitala neavttár, artista ja badjeolmmoš Simon Issát Marainen. Son neaktá «Olle» «Suoládeapmi»-filmmas, mii dál lea logi buoremusaid gaskkas 71 riikkas.

  Filbma govvida Davvi-Ruoŧa boazodoallobirrasa ja mo badjeolbmot ja eará ássit leat juohkásan, go eará ássit oaivvildit ahte buot mii lea heittot, lea sápmelačča sivva.

  – Ollu sisabahkkemat, ollu cielaheapmi, olbmot eai váldde du duođas, don dovddat iežat badjelgehččojuvvon, ja dat čuohcá psyhkalaš dearvvašvuhtii.

  Nu govvida Marainen dili, sihke ruoŧabeale ja maid eará guovlluin.

  – Sámi ealáhusat leat hui badjelgehččojuvvon ruoŧabeale, goit boazodoallu, oaivvilda son.

  – Lei hui erenomáš oaidnit filmma. Mun lean hui duhtavaš bohtosiin. Garra dovddut, ja doppe leat hui ollu áššit mat čuhcet garrasit olbmuide, go oaidná visot daid áššiide maid boazovázzi šaddá gierdat.

  Gula olles jearahallama dás.

  Simon Issát Marainen er en av deltakerne i SGP
  Foto: NRK / Danil Roekke
 • Measta 3 miljovnna olbmo ožžo ruđa NAVas 2023:s.

  Les på norsk

  2,8 miljovnna olbmo, mii lea bealli Norgga álbmogis, ožžo doarjaga Navas unnimusat oktii 2023:s. Dasa lassin ledje 105 000 olgoriikkalačča geat ožžo ruđa Navas.

  - Eatnašat mis vuostáiváldet ruđa Navas oktii dahje máŋgii eallimis, ja diimmá jagi oaččui bealli álbmogis ruđa Navas unnimusat oktii. Dat muitala maid Nav mearkkaša servodahkii ja olbmuide, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Nav máksámušat olbmuide geat orrot Norggas lassánedje 8,9 proseanttain ovddit jagi ektui, lassáneapmi lea 46,6 miljárdda ruvnnuin

  - Eanet buozalmasjávkan ja eanet penšunisttat lasihedje buohcanruđaid ja boarrásiidpenšuvnna mávssuid. Bargočielggadanruđat ja bargonávccahisvuođadoarjja lassánedje, ja go šattai čavga bargomárkan 2023:s, de mávssii Nav unnit beaiveruđaid 2022 ektui, dadjá Holte.

  Oktiibuot 583 miljárdda ruvnno ovddas maid NAV mávssii olbmuide 2023, manai 10,6 miljárdda olbmuide geat orrot olgoriikkas. Dát lea 1,8 proseantta ollislaš supmis.

  Nu čállá Nav.