NRK Meny
Normal

Travlag må tilbakebetale tilskudd

Fikk penger fra Sametinget for å brøyte bane, men en del av disse gikk til premier.

Hest

Bildet er fra et travstevne i Karasjok (illustrasjonsfoto). Karasjok Travlag har fått krav fra Sametinget.

Foto: Marja-Elina B. Varsi

Karasjok Travlag må i løpet av neste uke tilbakebetale 10.000 kroner til Sametinget. Beløpet er en del av tilskuddet laget fikk i januar 2014. Tilsammen ble det bevilget 25.000 kr til brøyting av travbane.

– Etter gjennomgang av regnskap og bilag finner man at travlaget har hatt mindre kostnader til brøyting enn budsjettert, skriver avdelingsdirektør Magne Svineng i Sametinget til Karasjok Travlag ved Roald Andreas Sandvik.

– Dårlige rutiner

Sandvik som selv arbeider ved som rådgiver på Sametinget, har vært travlagets kasserer. Etter at purringen av regnskapet ble mottatt, svarte Sandvik følgende i en e-post:

Roald Andreas Sandvik

Roald Andreas Sandvik har vært travlagets kasserer.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK Sápmi

– Karasjok Travlag vil beklage våre dårlige administrative rutiner og som har medført ekstraarbeid for Sametinget ved behandlingen av tilskuddet.

Kassereren opplyser at de hadde glemt å legge ved lagets regnskap med lederens underskrift da de sendte rapporten første gang.

– Vi har nå tatt oss i nakken og sendt regnskapet, skriver han.

I e-posten opplyser Roald Andreas Sandvik at han ikke lenger har noen verv i travlaget, og at all post må sendes til lederen Toralf Nystad.

Gave fra lederen

I dokumentasjonen som Sametinget mottok fra travlaget, framkommer det at 15.000 kr av tilskuddet gikk til brøytingen.

Karasjok Travlag regning

Her er regningen fra mannen som brøytet travbanen.

Foto: NRK

– Han som brøytet, krevde 25.000 kr for jobben. Han har samtidig gitt 10.000 kr i gavepremie til travlaget. Derfor trengte ikke laget å utbetale hele brøytesummen til snøbrøyteren, men 15.000 kr. Travlaget anser å ha brukt tildelt tilskudd til brøyting av bane slik som forutsatt i tilskuddsbrevet, skriver Roald Andreas Sandvik i en forklaring til Sametinget.

Mannen som brøytet banen, var travlagets leder Toralf Nystad. Det framkommer av regningen som er sendt til Sametinget. Her er gavepremien på 10.000 kr fratrukket brøytesummen.

Resultatet er altså at Karasjok Travlag nå må tilbakebetale samme beløp til Sametinget.