Hopp til innhold

– Det er en kollektiv oppfatning at dette skal være en hyggelig dag

I år feires Samenes nasjonaldag for 24. gang. Hva har skjedd i løpet av disse årene, og hvordan feiret man på 90-tallet?

Samenes nasjonaldag feires i Oslo.

I Oslo er det tradisjon for at ordføreren inviterer samer i Oslo og Østlandsområdet til frokost på nasjonaldagen.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

Det startet allerede i 1917. Det første samiske landsmøtet blir holdt 6. februar i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien at samer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Det var over 100 personer samlet i den gamle trekirka.

Hun er årsaken til at vi feirer samefolkets dag

Det var ovennevnte møte som lå til grunn da den nordiske samekonferansen i Helsinki i 1992 bestemte at 6. februar skal være Samenes nasjonaldag. Det er 24 år siden. Men hva har skjedd i årene etter dette?

Elsa Laula Renberg

Det var Elsa Laula Renberg som arrangerte møtet og på nesten forunderlig vis klarte å samle både myndigheter, samer og andre nordmenn.

De første feiringene

Tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø mimrer tilbake til de første feiringene på nittitallet.

– Man begynte å tenke på hvordan dagen skulle feires og hvilke regler man skulle følge. Skulle man bruke 17. mai som en slags mal? Etterhvert så kom man fram til at dagen skulle feires med barna som en sentral del, i samarbeid med skoler og barnehager.

De offentlige instansene var lite involverte i starten. Det var bare på noen få plasser at dagen ble markert.

– I begynnelsen ble dagen feiret der de samiske organisasjonene tok initiativ.

Nystø var sametingspresident i perioden 1997-2005.

Protester fra eget folk

Sven-Roald Nystø

– Det har tatt en stund før samfunnet har godtatt markeringen, sier Sven-Roald Nystø.

Foto: Privat

Mange samer var skeptiske til at man skulle fokusere så mye på egen kultur.

– Mange var selvfølgelig positive til å ha en egen markering for samene, blant annet de samiske politikerne. Men så var det også mange som spurte seg om dette virkelig var nødvendig. Holdningen var at det var greit at man var same, men å synliggjøre det var bare tull, sier Nystø.

Det er blitt gjort omfattende tiltak for å tvangsassimilere samene i norsk kultur og for å utrydde den samiske kulturen, inkludert det samiske språket. I moderne tid har den norske staten offisielt anerkjent at fornorskingsprosessen mot samene har vært brutal.

Offisiell flaggdag

I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag. Dermed skal det flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget.

Flagging på 6. februar er en hilsen til samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet av samene selv.

Sameflaggets mor

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det samiske flagg vaier foran Stortinget i Oslo

6. februar ble offisiell flaggdag for 13 år siden.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Høytidelig festdag

Nå feires dagen med den største selvfølge både i de tradisjonelle samiske bosettingsområdene, og i tettsteder og byer ellers i landet.

I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen.

I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest.

Samefolkets dag blir fast arrangement

– Det er en kollektiv oppfatning at dette skal være en hyggelig dag. Men vi samer skal selv bestemme hvordan dagen skal feires. På små plasser skjemmes man kanskje fordi man har så lite. Men hva så? Jeg er imot å ha regler for hvordan man skal feire. Vi skal heller følge hjertet, avslutter den tidligere sametingspresidenten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme. Det er også tradisjon å synge nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».

Samefolkets sang – i god nasjonalsang-tradisjon

Sjekke opp en same

Tjáppa gáppte

«Å finne seg en same-kjæreste kan være en komplisert prosess.» Se link til artikkelen.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Det kan hende at du på slike arrangement møter noen som du vil bli bedre kjent med. Da må du bruke en oppskrift på hvordan man sjekker opp en same.

Slik sjekker du opp en same

Og har du først fått kontakt med noen, så kan det være greit å vite hva han eller hun sier.

«7 ord og uttrykk som funker best på samisk»

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat