NRK Meny
Normal

Samefolkets dag blir fast arrangement

Forretningsutvalget i Oslo kommune har vedtatt at arrangementet på Samefolkets dag, 6.februar, i Oslo fra og med 2016 gjøres til et av kommunens faste årlige arrangementer. Samtidig vedtok utvalget å flytte arrangementet til Rådhushallen og økte antallet gjester til 400.

Samisk flaggheising ved Stortinget

Heising av det samiske flagget ved Stortinget i Oslo på 6. februar.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det er et ønske fra 6.- februarkomiteen at arrangementet kan utvides fra 250 til 400 gjester, siden det er så stor interesse for å delta på 6.feabruar frokosten i Rådhuset.

–Det er ikke mulig å legge til rette for å invitere alle samer i Oslo til denne frokosten, men Oslo kommune har likevel forståelse for ønsket om å utvide arrangementet, for at flere samiske barn med foreldre kan delta. Som følge av dette flyttes arrangementet fra festlokalene i 2. etasje til Rådhushallen, som er et bedre egnet lokale for arrangementer med mange barn, heter det i vedtaket fra Forretninsgutvalget i Oslo kommune.

Årlig siden 2003

Samefolkets dag ble for første gang markert i Oslo rådhus i 2003 som et enkeltarrangement. Etter høytidelig flagging med det samiske flagg i Borggården, ble det dekket til frokost inne i Rådhuset. Forretningsutvalget skriver at tilbakemeldingene på dette arrangementet var svært positive og førte til et liknende arrangement i 2006. Siden den gang har Samefolkets dag blitt arrangert med flagging og frokost i Oslo rådhus hvert år. Nå blir dette er fast årlig arrangement i Oslo.

Flytting og utvidelse

Etter feiringen av Samefolkets dag 6. februar 2015 ble gjennomføringen av arrangementet tatt opp i forretningsutvalget. Bakgrunnen var blant annet at arrangementet hadde flere gjester enn det som var planlagt, og at det ble trangt i lokalet. En utvidelse av gjestetallet, flytting til Rådhushallen og gjennom å gjøre dette til et av kommunens faste arrangementer, vil det kunne legges bedre til rette for en god ramme om arrangementet.