Hopp til innhold

Teater med samfunnskritisk sprengkraft

«Hevn» er navnet på det samiske nasjonalteaterets nye stykke, med urpremiere rundt hjørnet. Teateret varsler gruvekritikk ispedd eksplosjoner fra scenen.

Ingá Márjá Sarre i Beaivváš sámi teahter

DYNAMITT-RISTEN?: Skuespiller Ingá Márjá Sarre hos det samiske nasjonalteatret Beaivváš, i rollen som «Risten Biret». Fra stykket «Mávssaheapmi / Hevn».

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš Sámi Našunála Teahter

– Teamet i «Hevn» er ikke nytt, men det er dagsaktuelt.

Dette sier Aslak Mikal Mienna hos Beaivváš. Han forklarer teaterets nye stykke slik:

– Hva skjer egentlig i lokalsamfunnene når mineralindustrien inntar våre områder? Folk er delte i dette spørsmålet – om hvorvidt det er bra eller dårlig.

De siste årene har gruvedebatten til tider vært svært aktuell i Kautokeino-området, hvor Beaivváš har sitt hovedsete.

Gruveselskapet Arctic Golds ønske om gruvedrift i området har vært en del av hovedårsaken til at debatten har hatt høy temperatur til tider.

Anitta Suikkari, Áilloš

DRAMA PÅ SCENEN: Beaivváš-skuespillerne Anitta Suikkari og Áilloš.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš Sámi Našunála Teahter

– Mineralindustri ikke nødvendigvis bra

– Hovedfortellingen i «Hevn» spinner omkring konflikten som oppstår når mineralnæringen kommer, sier Mienna.

– Er det snakk et teaterstykke med samfunnskritikk?

– Det kan man nok til en viss grad si, ja. En kan nok si at teaterstykket peker på at mineralindustrien ikke nødvendigvis bringer med seg noe bra.

 • Se video:

Assosiasjoner til Alta-saken?

– Hva gjør skuespiller Ingá Márjá Sarre med dynamitt-etterligning på scenen, jamfør et bilde fra stykket?

Aslak Mikal Mienna er noe kryptisk i sitt svar, men sier:

– Det er vel ikke ukjent at slike virkemidler har jo blitt tatt i bruk på ordentlig i protestaksjoner i samiske områder, mot uønsket naturinngripen, svarer Mienna.

Politisk innspill

– «Hevn» er et forsøk på å tenke litt høyt om fordeler og bakdeler med å hente ut det som finnes av ressurser i sårbare områder der urfolk lever og driver sine næringer.

Slik beskriver Sven Henriksen stykket han selv har skrevet.

– I slike konflikter vil det alltid være noen som er for og noen som er imot. Men nøkkelspørsmålet vil alltid være; hvem er vi når alt som finnes av verdi er hentet ut og anleggsmaskinene er parkert?

Stykket har urpremiere på Kautokeino kulturhus fredag 7. oktober, og med urpremieren starter Beaivváš' turné i Norden med dette stykket.

Korte nyheter

 • Holmberg nammaduvvon dáidaga gudnedoaktárin

  Ohcejohkalaš dáiddár Niillas Holmberg lea nammaduvvon Lappi universitehta dáidaga gudnedoaktárin, čállá Yle Sápmi.

  Gudnedoaktárin viháheapmi lea alimus fuomášupmi, maid universitehta sáhttá olbmui addit.

  Lappi universitehta háliida dainna čalmmustahttit olbmuid, geat leat leamaš mielde ovddideamen universitehta dutkan- ja oahpahusdoaimma, bargguineaset ovddidan riikkaidgaskasaš ovttasbarggu dahje dahkan dovddusin lappilaš kultur- dahje ealáhussuorggi.

  – Ii dákkárii olmmoš leat goassige ráhkkanan dahje vuordde dakkáriid. Illu ja gudni. Ii dás eará sáhte lohkat, illusa Holmberg.

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi
 • Gonagas biddjui buohccivissui Malaysias

  Gonagas Harald (87) lea buohccán luomus Malaysias ja lea doppe biddjon buohccivissui, čállá gonagasviessu preassadieđáhusas.

  Sus lea infekšuvdna, muhto oažžu buori divššu sihke malaysialaš ja norgga dearvvasvuođabargiin.

  Gonagas lea priváhta máŧkis Malaysias.

  Su almmolaš kalenddara mielde su boahtte bargobeaivi lea njukčamánu gávccát beaivve. Dalle galggašii jođihit stáhtaráđi šloahtas.

 • Boazodoallofierpmádat elfápmoloktema vuostá

  Finnmárkku ja Davve-Romssa boazodoallit leat ásahan boazodoallofierpmádaga elfápmoloktema vuostá.

  – Dát lea fierpmádat daidda geat šaddet gillát ređđehusa elfápmo- ja industriijaloktema geažil, čuvge Per John Anti. Son lea okta dain gii lea fierpmádaga duogábealde.

  Borgemánu 8. beaivve jagis 2023 almmuhii ráđđehus áigomušaid lasihit elfápmo- ja industriijadoaimmaid Finnmárkkus. Muolkkuid elektrifiserema oktavuođas dárbbašuvvo eambbo elrávdnji guovllus.

  Samepolitihkkáriid bealis ledje garra reakšuvnnat áigomušaide. – Suorggahahtti, dajai sámediggeráđđelahttu Maja Kristine Jåma.

  – Dál leat 24 bieggaindustriijaprošeavtta boazodoalloguovlluin, maid mii dovdat. Šaddá roassun boazodollui jus oktage dáin čađahuvvo, váruha Anti.

  Duorastaga ja bearjadaga lágida Sámediggi boazodoalloseminára Álttás. Fáddán lea sisabahkkemat boazodoalloeatnamiin, ja mo dáid eastadit vai buoremusat gáhttešii boazoguohtumiid.

  Les på norsk

  Per John Anti
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK