Hopp til innhold

Nei fra Kautokeino

Flertallet var enig med den unge kommunestyrepolitikeren, som med stort engasjement fremla hvorfor hun ikke vil gi gruvedriften innpass i kommunen sin.

Susanne Vars Buljo

Susanne Vars Buljo (Sáb) vil fortsette å kjempe mot gruvedrift i Sápmi selv etter dagens avgjørelse.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kommunestyret stemte nei til konsekvensutredningen til Arctic Gold AB som har søkt om å få konsekvensutrede for gruvedrift i Biedjovággi-området.

Kommunestyret var delt. Og det ble nei med én stemme 10 sa nei, og 9 sa ja til konsekvensutredningen.

Kan lage presedens for fremtidige gruvesaker

Flere av politikerne som talte mot konsekvensutredningen la også vekt på at signalet kommunen kom med i dag kan lage presedens for hvordan gruvesaker vil bli behandlet i andre kommuner rundt i landet.

– Som den største reindriftskommunen i Norge, så må vi være veivisere for de andre samiske kommunene, sa Ellen Inga O. Hætta som representerer Høyre i kommunestyret, hun mente dette ikke var tiden å si ja til gruvedrift.

Både Ellen Inga O. Hætta og to av fem representanter i ordførerpartiet Samefolkets partis, Susanne Vars Buljo og Ellen J. Sara Eira, stemte imot Arctic Golds planer. Selv om Høyres Mikkel Isak Eira stemte for, så ble det 10-9 imot Arctic Gold.

Økonomi gjennomgående tema

Økonomi var gjennomgående faktor på kommunestyremøtet. Gullgruven som Arctic Gold ønsker å åpne på Biedjovággi vurderes som noe som kan bringe inn sårt trengte kroner i den bunnskrapte kommunekassa.

Kommunestyrets avgjørelse faller senere i dag.

– Jeg er oppriktig lei av å behandle denne saken, og ønsker nå en avgjørelse, sa Flyttsamelistas Anders S. Buljo fra talerstolen i Kautokeino, da saken om Arctic Gold sin konsekvensutredningssøknad kom opp.

Banner mot gruvedrift

Til tross for at det var bannere med slagord mot gruvedrift, glimret gruvemotstanderne med sitt fravær.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Han mente at dersom kommunestyret sier ja til Arctic Gold sitt planprogram så åpner man for overkjøring av rettighetene til de som driver med reindrift.

– Tørre å ta en avgjørelse

Mikkel Isak Eira (Høyre) tok også til ordet for at han ønsker en avgjørelse i saken. I tillegg la han vekt på at man ikke skal si nei bare for å si nei.

– Vi må tørre å ta en avgjørelse i dag, vi kan ikke holde hverken folk eller Arctic Gold for narr, mener Høyremannen.

Anders Samuelsen Buljo

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista sa fra talerstolen at dersom det åpnes for gruvedrift i Kautokeino, så åpner man samtidig for overkjøring av eksisterende rettigheter.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Tydelig rørt ordfører fra talerstolen

Ordfører Klemet Erland Hætta (Samefolketsparti) sa seg på lik lik linje med de to foregående at han er lei av å behandle denne saken.

For han har det vært en tung sak.

– Å komme med trusler overfor politikerne er helt uakseptabelt.

Hætta gikk ikke mer grundig inn på hvilke trusler det var snakk om, men han hadde vanskelig for å få ut ordene, og måtte ta en pause under sitt fremlegg.

Etter at ordføreren fikk hentet seg inn så brukte han mye av sitt innlegg på å legge vekt på at ingen har gått i mot arealplanen i kommunen. Der Biedjovággi i planen er satt opp som gruveområde.


Artikkelen fortsetter under bildet.

Klemet Erland Hætta

Ordfører Klemet Erland Hætta var tydelig rørt da han tok opp trusler han har fått i forbindelse med gruvesaken.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Vil ikke at det graves i samiske områder

En av de yngste representantene for kommunen Susanne Vars Buljo (Samefolketsparti) utrykte glede over å få være med på og kunne avgjøre i en mineralsak.

– Dagens avgjørelse vil være viktig både for min generasjon og fremtidige generasjoner.

Hun var klar i sin tale. Hun vil ikke at arealene i de samiske områdene skal graves opp av gruveselskaper.

– En konsekvensutredning er første steg til å tillate gruvedrift. Jeg trenger ikke å lese konsekvensutredninger for å skjønne hvordan gruvedrift fungerer.

Om det blir ja eller nei, var ikke så viktig for den unge kvinnen.

– Jeg kommer til å kjempe mot gruvedrift i kommunen min. Jeg gir meg ikke. Omså min stemme til slutt bare er den eneste som sier nei.

Mener det er viktig med utredning

Per Nils Tuomas Saari (Ap) sa fra talerstolen at det i dag ikke skal avgjøres for eller i mot gruvedrift, men for eller i mot en utredning.

– Jeg synes det er viktig at man undersøker hva en eventuell gruve vil føre med seg. Om det virkelig er så ille som mange frykter.

Kommunestyremøte Kautokeino

Kommunestyret i Kautokeino hadde samtlige på seg kofte under møtet på mandag.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK