NRK Meny
Normal

Teahter čájálmas

Viimmat lei juoidá mii dáhpáhuvai dán gilážis maid, nammalassi teahterčájálmas "oahpaheaddji"

oahpaheaddji pláhkát

Ledjen merken jo kalendárii goas čájálmas galggai leat dáppe Kárášjogas, ja hirbmasit illudan čájálmassii.

 

Oahpaheaddji Svein Birger Olsen
Foto: Govven: Ánne Mággá Wigelius

 

Easkka maŋŋá go illu dušše beassat geahččat muhtunlágan teahterčájálmasa lei  mannan meattá bessen árvvoštallagoahtit makkár  lei dát čáhppes komediija.

Álgu lei hui gelddolaš, politiijajienain ja alit čuovggain, dat dovdu ja gelddolašvuoha "mii son dál geavvá??".

Bihttá orui hui guhkki ja šattai várra veaha oktageardánit go lei dušše okta neavttár gii hálai iežas luohká birra. Munnje bážii jurdda ahte dát lea oaivvilduvvon skuvllamánáide geat galggasivčče dovdat iežaset

oahpisin dasa maid "oahpaheaddji" (Svein Birger Olsen)  muitalii. Lei

seammás veahá erenoamáš ahte "oahpaheaddji" válddii oktavuođa álbmogiin teahtersálas.

 

Svein Birger Olsen
Foto: Govven: Ánne Mággá Wigelius

 

Loahpaguvlui šattai gelddoleabbot go veahá musihkka gullui ja čuovggat čuvge. Ii lean dattege dat buoremus teahterbihttá maid lean oaidnán, muhto dovdu dušše beassat teahterii geahččat čájálmasa dagahii ahte lean ilus go fitnen teahteris:)