Hopp til innhold

Tana-svindelen: Vil kreve pengene tilbake fra eks-ansatt

Lederen i kontrollutvalget i Tana mener en tidligere ansatt bør dekke tapet kommunen har hatt i en annonse-svindelsak. Selv nekter lederen for å ha gjort noe galt.

Alf Børresen, leder i kontrollutvalget i Tana kommune.

Lederen i kontrollutvalget i Tana, Alf Børresen, mener en tidligere ansatt i kommunen må tilbakebetale flere hundre tusen kroner til kommunen.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Hvis dette hadde skjedd i et privat foretak, så ville det blitt en regress på det hele, sier Alf Børresen, som er leder i kontrollutvalget i Tana kommune.

Med regress forklarer Børresen at han mener tilbakebetaling.

Tirsdag ledet han et møte i Tana rådhus, der mistenkelige svenske fakturaer fra 2019 til 2021 stod på agendaen. Det er snakk om annonser for 405.000 kroner – som kommunen ikke vet om den har bestilt.

Kontrollutvalget og kommunedirektøren var enige i at disse fakturaene må granskes.

Men kontrollutvalgets leder går altså ett skritt lenger.

Han ønsker å kreve at den tidligere ansatte som godkjente de falske fakturaene må betale tilbake pengene som gikk tapt.

Mannen som godkjente fakturaene avviser imidlertid at han har skylda for det som skjedde.

Han sier feilen skyldes manglende rutiner og dårlig opplæring i kommunen, og vil ikke være syndebukk.

Børresen opplyser at tidligere har Tana kommune vært opptatt av hvor mye penger kommunen kan få tilbake fra den forrige svindelsaken, der politiet mistenker at 20 millioner kroner er blitt svindlet fra kommunen.

– Da var det snakk om man kunne få tilbake 5 millioner, sier Alf Børresen.

40 mistenkelige fakturaer

Kommunedirektør Inger Eline Eriksen har sett grundig på 40 fakturaer, der de har betalt for annonsekjøp for ledige stillinger i kommunen.

Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana, leder i kontrollutvalget Alf Børresen.

Kommunedirektør i Tana kommune Inger Eline Eriksen Fjellgren orienterte kontrollutvalget om de mistenkelige svenske fakturaene i kontrollutvalgets møte tirsdag.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Det er jo klart at Tana er blitt svindlet nok en gang etter at den store svindelsaken ble avdekket, sier hun.

Hun påstår at svindelens omfang er på underkant av 400.000 kroner.

– Men hvorvidt det tallet stemmer, det kan jeg ikke si helt nøyaktig.

Den tidligere kommunale lederen som godkjente fakturaene syns det er trist at kommunen mener de er utsatt for svindel.

Det er jo beklagelig at kommunen har blitt svindlet. Dessverre er det ikke bare Tana som er offer for dette, men mange kommuner og offentlige institusjoner og organisasjoner, sier han.

Ber om gransking

Under orienteringen var kommunedirektøren tydelig på at hun vil be politikerne om å sette i gang en ekstern gransking av de svenske annonsene.

Det vi må gjøre er å finne ut hva som har skjedd. Få det helt klart og på det rene, og vi må også vurdere hva er mulighetene i dette videre, for å følge opp saken, sier Eriksen Fjellgren.

En gransking vil koste penger, og dette ikke er budsjettert inn i årets budsjett.

Hun presiserer at det er kommunestyret i Tana som tar den endelige beslutningen om saken skal bli gransket.

Tana rådhus

Det er kommunestyret i Tana som tar den endelige beslutningen om saken skal bli gransket.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Identiske fakturaer og tomme nettportaler

Undersøkelser NRK har gjort viser blant annet at det er sendt identiske fakturaer flere ganger.

Mange av nettportalene for stillingsannonser fremstår som tomme, uten reelt innhold. Det vil si at selv om nettsidene ser ekte ut, kommer man rett og slett ingen vei når man forsøker å navigere rundt på siden eller videre fra denne.

Bunke med fakturaer, stillingsportal på nett.

Tana kommune har betalt for fakturaer opp mot 400.000 kroner. Firmaenes nettsider fremstår som tomme og uten reelt innhold.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Totalt likegyldighet

Leder i kontrollutvalget, Alf Børresen, er sjokkert over at den tidligere lederen fortsatte overforbruket av annonsekjøp 2020, selv om han ble irettesatt av ledelsen i 2019.

NRKs undersøkelse viser at til sammen har denne lederen godkjent regninger for stillingsannonser fra de svenske firmaene for mer enn 280.000 kroner bare i 2020.

Kontrollutvalgets leder mener den tidligere lederen har vist totalt likegyldighet. Selv om han ble tatt inn på teppet, og fikk beskjed om at han har brukt så mye mer enn det som var budsjettert, så har han brukt 200.000 til.

– Altså da har du vist så lite forståelse for det du holder på med at det bør få konsekvenser, sier Alf Børresen.

Den tidligere lederen i kommunen påstår på sin side at fakturaene var godkjent av ledelsen, og han ikke har gjort noe galt.

Jeg mener bestemt at det var avklart på forhånd med ledelsen at dette skulle gjøres. Men det er vel høvelig for enkelte andre i kommunen å sette ansvaret på noen for å dekke egne feil, legger han til.

Les også saken der lederen i Tanas største opposisjonsparti, Jon Erland Balto, mener nye opplysninger gjør at politiet må etterforske den henlagte svindelsaken i kommunen.

Korte nyheter

 • Viessu bulii gundán - ohcet veahki Sámis

  Rensberg-bearaš masse buot mannan vahkku go sin viessu bulii gudnán, Sörvattnet gilis Härjedális.

  – Leat ollu dávvirat maid ii sáhte veardidit, mat bullet gudnán. Árbedávvirat, duojit, dáidda ja persovnnalaš diŋggat nu got gávttit, sliehpat ja avit.

  Nu logai Agneta Andersson gii orui viesus, beaivvi maŋŋel go bulii. Son lea sihtan veahki sámis.

  – Gávdno go soames duojár gii sáhttá veahkehit min merkenniibbiiguin? Mánu geažis min lea miessemearkun ja diekkár niibbit eai leat oastinládje gávppis, lohká Andersson.

  Politihkkar Moa-Sara Marakatt, Grännas Lulli Ruoŧas lea okta sis gii lea veahkehan bearraša. Son ávžžuha buohkaid Sámis veahkehit, go dát bearaš duođai dárbbaša veahki, sii leat massán visot.

  Geahča ášši Ođđasiin:

 • Stuora gudnin go adnet árvvus su barggu

  Musihkkár ja musihkkabuvttadeaddji Klemet Anders Buljo lea ožžon 25.000 ruvdnosaš stipeandda Tono musihkkaorganisašuvnnas.
  Buljo lea bargan musihkkárin olles eallenagi ja lea leamašan buvttadeaddjin máŋgga musihkkaskearruide. Son lea maid bargan buvttadeaddjin Sámi Grand Prixas.

  – Ruhta ii leat deháleamos, muhto lea stuora gudni go oidnet mu barggu, dadjá Buljo.

  Guldal ášši Veaigesáddagis.

  Klemet Anders Buljo
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • Šattut ja rásit addet movtta

  Dál lea dat áigi goas olbmot álget rásiiguin ja šattuiguin bargat. Irja Seurajãrvi-Kari lea ovttain sis geat gilvet, ja dat addá sutnje movtta, muitala son Veaigesáddagis. Son orru Helssegis, Suomas, muhto juohke geasi son dolle davás Gáregasnjárgii gilvit rásiid. Son vuos šaddada daid lulde, ja váldá daid mielde davás.

  Guldal ášši Veaigesáddagis:

  Olgoriikka ságat. Šattut ja rásit addet movta. Kristus albmáimannan beaivi. Tono árvvus atná su musihka. Ohcejogas buorre miella vahkku, Urbán beaivi otne