Ber politiet etterforske den nye svindelsaken i Tana

Lederen i Tanas største opposisjonsparti mener nye opplysninger gjør at politiet må etterforske den henlagte svindelsaken i kommunen.

Jon Erland Balto

Leder i Tana Senterparti, Jon Erland Balto, mener kommunen opplever store konsekvenser etter å ha blitt svindlet gjennom mange år.

Foto: Joni Saijets / NRK

I to år har svenske annonsefirmaer fakturert Tana kommune for over 300.000 kroner. Undersøkelser NRK har gjort viser blant annet at det er sendt identiske fakturaer flere ganger.

Mange av nettportalene for stillingsannonser fremstår som tomme, uten reelt innhold. Det vil si at selv om nettsidene ser ekte ut, kommer man rett og slett ingen vei når man forsøker å navigere rundt på siden eller videre fra denne.

Tana kommune anmeldte saken våren 2021 etter tips fra et eksternt firma. Politiet henla saken to måneder senere.

Bakgrunn for henleggelsen var ifølge politiet at Tana kommune i liten grad kunne redegjøre for sannsynligheten for at fakturaene gjaldt betaling for tjenester som ikke var levert.

Tana rådhus

Tana kommune har anmeldt flere svindelsaker.

Foto: EILIF ASLAKSEN / EILIF ASLAKSEN

Ber om at saken etterforskes

Nå ber lederen i Tana Senterparti, Jon Erland Balto, om at politiet vurderer saken på nytt.

– Først og fremst så er jo det en sak for kontrollutvalget, men slik som jeg har forstått saken, så har NRK avdekket mange nye forhold i den siste saken. Da bør det jo være grunnlag for at politiet tar saken til ny etterforskning, sier Balto.

Dette er den andre svindelsaken Tana kommune anmelder til politiet. Den første ble anmeldt høsten 2020. Den er etterforsket og sendt videre til statsadvokaten. Der er en tidligere kommunal leder siktet for grov korrupsjon og økonomisk utroskap gjennom ti år.

Konsekvenser for Tana-samfunnet

I de to sakene til sammen mistenkes det at Tana kommune kan ha blitt svindlet for over 20 millioner kroner.

Det er klart at dette går ut over økonomien, mener opposisjonspolitiker Jon Erland Balto.

– Konsekvensene er veldig tydelige. Vi må begynne å spare. 10 millioner i år og 10 millioner neste år, sier Balto.

Han frykter at de kan ende opp med å svekke skolene og helse- og omsorgstilbudet i kommunen.

Helga Pedersen Arbeiderpartiet

Ordfører Helga Pedersen.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / Maret Biret Sara Oskal

Ordfører Helga Pedersen (Ap) mener svindelen også kan svekke kommunens generelle utviklingsarbeid. Det mener hun er veldig uheldig.

– Det at penger er blitt svindlet betyr at vi har vært nødt til å ta større kutt enn det vi ellers hadde trengt å ta, sier Pedersen.

Ordføreren er enig med opposisjonen om at saken bør etterforskes.

– Jeg skulle jo ønske at politiet ikke hadde henlagt den saken. Da kommunen anmeldte forholdet, så var det selvfølgelig med et ønske om at saken skulle etterforskes, sier hun.

Manglende økonomikontroll

Etter opprullingen av den første svindelsaken høsten 2020, har revisjonsselskapet KomRev Nord gjort en kontroll av styringen av økonomien i kommunen.

Konklusjonen er at kommunen viser klare tegn på manglende økonomisk internkontroll.

Rapporten viser til manglende opplæring, kjennskap til kommunale regler og manglende etterlevelse av regelverk for attestasjon og anvisning.

Det har også kommet fram at enkelte ansatte ikke har turt å melde fra om mangler av frykt for represalier.

Fryktkultur i anførselstegn

Lederen i Fagforbundet i Tana, Ivar Johan Winther, synes fryktkulturen er beklagelig og dårlig reklame for Tana.

Ivar Johan Winther

Leder i Fagforbundet i Tana, Ivar Johan Winther.

Foto: privat

Jeg synes det er høyst beklagelig for Tana kommune sitt rykte utad, at vi skal forbindes med slike forhold innad i kommunen. Og jeg synes det er trist for de ansatte som jobber hver dag på golvet, og som prøver å få til et godt arbeidsmiljø og gode rutiner i kommunen. At de skal oppleve at deres tillitspersoner ikke er berettiget den tilliten, sier Winther.

Winther er selv ansatt i kommunen, og mener at ansatte har blitt forskjellsbehandlet.

Tana rådhus

Ordføreren innrømmer dårlig arbeidsmiljø i enkelte avdelinger, men at kommunen jobber med å forbedre det.

Foto: EILIF ASLAKSEN / EILIF ASLAKSEN

Varierende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø varierer fra virksomhet til virksomhet i Tana kommune, ifølge ordfører Helga Pedersen.

Hun innrømmer at det er enkelte virksomheter som ikke har et så godt arbeidsmiljø som de skulle ønske. Samtidig berømmer hun andre virksomheter som har et veldig godt arbeidsmiljø.

– Det er ikke mulig her å skjære alle over én kam, men vi er generelt opptatt av å styrke vår rolle som arbeidsgiver, og ikke minst styrke samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen i Tana kommune, sier ordføreren.

Tirsdag 18. januar skal kontrollutvalget i Tana kommune orienteres om saken med fakturaene fra Sverige.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.