Suohkan massá 630.000 jahkáj

Aktak e sidá årrot suohkana ådå årruhijn massta suohkan vat máksá 630.000 kråvnå jahkáj.

Divtasvuona suohkan vuobdij åvdep boarrásij viesov priváhta vidnudahkaj mij de tsiekkadusáv åbdedij, ja massta vat suohkan lájggi gietjav årruha gånnå e aktak sidá årrot.

Suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen vajvan dilev, ja gæhttjal dal lájgov álbedit.