Styrker helsetilbudet i Troms og Nordland

Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune slår sammen sine legetjenester, og blir regionens største legesenter.

ETS Medisinske Senter

De tre ordførerne i Evenes.Tjeldsund og Skånland kaller ETS-senteret for en fremtidsmodell for andre små kommuner. Fra venstre ordførerne Svein Erik Kristiansen, Bjørnar Pettersen, Einar Aune og overlege Barbro Lill Hætta.

Foto: Martin Mortensen

Mandag ble ETS Medisinske Senter på Evenskjer i Skånland offisielt åpnet. Tre kommuner har gått sammen om ett felles legesenter.

Til sammen seks fastleger, to turnusleger og en kommuneoverlege i tillegg til annet helsepersonell skal gi et styrket helsetilbud til befolkningen i disse tre kommunene.

Ordførerne i de tre ETS-kommunene sa under åpningen at dette er en modell også for andre kommuner, for tilbudet samlet sett blir mye bedre når kompetansen samles på ett sted.

Skånland kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.

Ny felles kommuneoverlege

Barbro Lill Hætta-Jacobsen

Kommuneoverlege Barbro Hætta skal sørge for et godt legetilbud til alle i ETS-kommunene.

Barbro Hætta begynte 10. februar 2014 som ny kommuneoverlege for ETS-kommunene, som altså består av Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune. Hun håper å kunne gi et samiskspråklig helsetilbud på sikt.

– Foreløpig er jeg den eneste samisktalende legen på senteret, men det finnes andre samiske leger som har god kjennskap til det samiske, sier Hætta til NRK Sápmi.

Hætta jobber ikke per i dag direkte med pasienter, men håper etter hvert å kunne bidra med et samiskspråklig tilbud til pasientene.

Til åpningen kommer tre ordførere, tre rådmenn, samarbeidspartnere og en representant fra Sametinget.

Fordeler for innbyggerne

Innbyggerne vil kunne velge fastlege blant alle ETS-legene, og få sine utgifter refundert som om de valgte fastlege i egen kommune.

Et større legekontor vil ikke være så sårbart ved fravær, og større miljø med bredere kompetanse gir senteret større mulighet til å løse flere utfordringer lokalt.

Hætta tror at det blir bedre legetilbud, bedre tilbud til pasienter og lettere å rekruttere leger til et senter med mange faste leger.

Senteret har kostet tre millioner kroner, og skal gi legetilbud til 5500 pasienter.

Hør Barbro Hætta her:

Reporter Liv Inger Somby