Teater må dusje veggene

Støv skaper problemer for det samiske nasjonalteateret. Derfor må veggene dusjes jevnlig med vann.

Forestillingen Giddagasas av Beaivváš

«Giddagasas» var den mest sette forestillingen til Beaivváš Sámi Nášunalteahter i 2010.

Foto: Johan Mathis Gaup

Dette skriver styret i Beaivváš Sámi Nášunállateáhter i årsberetningen for 2010. Teateret har generalforsamling 23. mai.

Støvproblemene på Kulturhuset i Kautokeino, hvor teateret holder til, har eksistert i mange år.

– Alvorlig problem

«Løsningen på dette inneklimaproblemet er å binde støvet med et spesialbelegg som males på veggene. Teateret har beklageligvis ikke fått gehør for løsningen, annet enn at man er enig i at det er et alvorlig problem. Veggene har ikke vært behandlet siden 1989. Som en kriseløsning har teaterets tekniske stab jevnlig dusjet veggene med vann.», heter det i beretningen.

Beaivváš leier lokalene av Kautokeino kommune.

Teateret mener også at stolene på Kulturhuset forlengst er modne for utskiftning. Dette er tatt opp med kommunen en rekke ganger.

Håpet er at forholdet bedrer seg når det planlagte teaterbygget endelig står ferdig. Foreløpig er det uklart når det kan tas i bruk ettersom prosjektet er forsinket .

– Arbeidet med nytt teaterhus har krevd mye av både ansatte, styret og Sametinget, heter det i årsberetningen.

Nesten 9000 på forestillingene

I løpet av 2010 så 8.940 personer teaterets 83 forestillinger.

Beaivváš Sámi Teáhtera bihttás Giddagasas

Anitta Suikkari hadde hovedrollen i Giddagasas.

Foto: Beaivváš Sámi Teáhter:Johan Mathis Gaup

Stykket «Giddagasas» ble sett av 1.994 publikummere fordelt på 14 forestillinger. I snitt ga dette 142 personer pr. forestilling.

I 2009 var publikumstallet på 12.946. Da gjennomførte Beaivváš 90 forestillinger. Noe av årsaken til at tallet var betydelig høyere, finnes i stykket «Stormen» som var en samproduksjon med Riksteateret. 5.429 så denne forestillingen.

Beaivváš ble invitert med «Giddagasas» til Nepal og Bangladesh. Utenriksdepartementet støttet gjestespillet økonomisk.

– Suksess

– Opprinnelig var det planlagt kun én forestilling i Nepal, men da denne ble utsolgt umiddelbart, ble vi bedt om å ha en ekstra forestilling samme dag. Da denne også ble utsolgt, ble det satt opp en storskjerm utenfor teateret slik at flest mulig kunne se, skriver teatersjef Haukur J. Gunnarsson om den kunstneriske aktiviteten i 2010.

Også i Bangladesh ble det spilt tre forestillinger for fulle hus.

– Det samiske nasjonalteateret blir omtalt som «Norges mest internasjonale teater» i teaternorge, med god grunn. I 2010 opplevde Beaivváš internasjonale suksesser under gjestespill i Russland og Asia, skriver Gunnarsson i årsberetningen.

Overskudd

Årsregnskapet for 2010 viser et overskudd på 651.141 kroner.

Driftsinntektene var på 16.902.212, mens driftskostnadene var på 16.360.143 kroner.

Beaivváš Sámi Nášunalateahter AS (ekstern lenke) har elleve sysselsatte, og med engasjerte er det beregnet 21 årsverk i 2010. Lønn til ansatte utgjorde 7.473.098 kr. Teatersjefens lønn i 2010 var på 742.648 kroner (her er instruktørhonorar inkluderrt).