Stor tiltro til en sterk erklæring

Gruveerklæringen skal snart presenteres for konferansen. – Vi har en god samarbeidsånd i arbeidsgruppa, forteller Sandra Márjá West.

Sandra Márjá West

Sandra Márjá West er i arbeidsgruppa som er i ferd med å sluttføre teksten som konferansen skal stemme over. Hun mener det er viktig at de tre sametingene blir enige om en felleserklæring siden gruvedrift er noe som vil påvirke samiske områder i alle landene.

Foto: Runar Myrnes Balto / Sametinget

I Umeå er de tre sametingene i ferd med å enes om en felles erklæring angående naturinngrep i samiske områder.

I går satte en arbeidsgruppe i gang arbeidet med en felles deklarasjon. Sandra Márjá West er en av de seks i arbeidsgruppa. Hun forsikrer at de har hatt et fint samarbeid.

– Trussel i alle landene

– Det er viktig at de tre sametingene blir enige i en så viktig sak. Gruveindustrien er en trussel både på norsk, finsk, svensk og russisk side, forteller West.

Hun har stor tiltro til at det blir en sterk deklarasjon, som de fleste delegatene vil støtte. Teksten de har utarbeidet legger stor vekt på «Free, prior and informed consent» – et internasjonalt prinsipp som referer til lokalbefolkningers, og spesielt urbefolkningers, rett til å være med på bestemmelser som berører dem.

– Vi har lagt vekt på at man ikke kan starte opp gruvedrift uten at det samiske folk er godt informert, og har godkjent oppstart av virksomhet, forteller West.

Ber nasjonalstatene endre minerallovene

I tillegg har den foreløpige deklarasjonen også lagt vekt på at en god og tydelig ordning kommer på plass, en ordning som sikrer at plassene der gruvevirksomhet eventuelt starter opp får økonomisk godtgjørelse.

Dersom konferansen enes om en felles erklæring, så vil den videresendes til regjeringene i nasjonalstatene Finland, Norge, Russland og Sverige, med en oppfordring om å endre minerallovene i landene.

– Vi har tro på at det blir en god sluttekst, sier Sandra Márjá West til NRK Sápmi via telefon fra Umeå.

I arbeidsgruppa sitter West og Ronny Wilhelmsen fra Det Norske Sameting, Josefina Lundgren Skerk (leder for gruppa) og Per Olof Nutti fra Det Svenske Sameting, Ánne Njuorgam og Niila Rahko fra Det Finske Sameting.

Korte nyheter

 • 13 337 ådå viesádijda njåmmum

  Maŋemus jánndurin tjáledum la 13 337 ådå viesáda gesi l korona njåmmum.

  Lávvodagá li 224 viesáda koronanjoammoma diehti skihppijvieso sisi tjáledum.

  En PCR-maskin analyserer prøver for Covid19 ved mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø.
  Foto: Ola Helness / NRK
 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.