Hopp til innhold

- Tramper ned høstbeitene

Et reinbeitedistrikt med nærmere 7000 dyr har nå flyttet inn ulovlig på høstbeiteområdene  i Kautokeino. 

Reinflokk
Foto: Knut-Sverre Horn

Reindriftsagronomen i Vest- Finnmark Mikkel Ailo Gaup bekrefter at de har fått inn meldinger om tidlig flytting av store reinflokker inn i fellesbeiteområdet i Kautokeino.

GULDAL: Menddo árrat čakčaorohagas

Ber om begrunnelse

- Vi sender nå en skriftlig forespørsel og forventer at siidaene kommer med en begrunnelse om hvorfor de har flyttet inn så tidlig til et område som brukes av flere reinbeitedistrikter, sier Gaup.

Mathis A. Oskal er styreleder i midtre sone og styret har i et hastemøte krevd at siidaene flytter tilbake til sommerbeite.

- En flokk på 7000 dyr vil ødelegge høstbeiteområdene. Konsekvensene kan være at store områder blir nedtrampet allerede i august, sier Oskal.

For tidlig

Ifølge retningslinjene kan ingen flytte inn på høstbeiteområder før 5. september.

I Kautokeino er det tre høstbeiteområder; østre, midtre og vestre. Det er i det midtre området flokken på 7000 dyr har kommet inn i.

- Dette er i første rekke en sak for sonestyret, og deretter kan Områdestyret for Vest-Finnmark behandle saken, sier reindrifsagronom Mikkel Ailo Gaup.

 

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.