Stjernøya-saken fortsetter i dag

I dag fortsetter Høyesterett sin behandling av Stjernøya-saken. Advokatene for Stjernøya reinbeitedistrikt fortsetter sin argumentasjon for eiendomsrett på deler av øya. Seinere i dag er det forventet at den andre gruppens advokater, SARA-gruppen, skal starte sitt innlegg. Finnmarkseiendommen, som er motpart skal legger fram sin argumentasjon for at de to partene kun skal ha bruksrett på Stjernøya i morgen.