Normal

Stille om Tysfjord-overgrep

Ingen på Sametinget tar opp saken.  

Tom talestol på Sametinget

Ingen har gått opp på talerstolen på Sametinget for å snakke om overgrepene i Tysfjord.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

GULDAL: Jaskat Divttasvuona birra

Da overgrepssakene i Kautokeino ble kjent, var det mange kvinnelige politikere som tok dette opp på Sametinget. Foreløpig er det ingen sametingspolitikere som har sagt noe om de seksuelle overgrepene i Tysfjord. Ei heller har det blitt tatt opp på Sametingets plenum.

 

Rita Alice Porsanger, NSR

Rita Alice Porsanger, NSR

Foto: Sara Beate Eira / NRK

- NSR tar ansvar

- Dette begynte som en enkelt sak i Tysfjord, men vi prøver jo å ta opp slike saker på Sametinget sånn som vi gjorde med overgrepssakene i Kautokeino. Vi må også tenke på hvordan vi skal møte slike saker i norske områder hvor det bor samer, sier Rita Alice Porsanger i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Porsanger var ansvarlig for slike saker da NSR var i posisjon på Sametinget. Hun mener at NSR fortsatt tar ansvar selv om de ikke er i posisjon i dag, og selv om ingen fra NSR har tatt opp Tysfjord-overgrepene.

- Vi skrev forrige høst et brev til politi- og justisdepartementet, da vi oppdaget at de har en høring om det som heter Barnas Hus og ikke hadde tatt kontakt med Sametinget. Vi minnet departementet på at de er nødt til å ta hensyn til samisk kultur i slike saker, sier Porsanger. 

Barnas hus er den institusjonen som skal ta vare på barn og unge med pårørende i slike overgrepssaker.   

Vil holde øye med staten

Det var en far fra Tysfjord som for litt over en uke siden fortalte til NRK Sámi Radio at sønnen hans var blitt misbrukt seksuelt. Han fortalte også om at misbruk er at omfattende problem i det samiske miljøet i kommunen.

Porsanger sier at det har gått så kort tid siden overgrepene ble kjent at det ikke har vært mulig ta det opp på Sametinget denne gangen. Hun sier også at det er andre viktige saker som må behandles først i plenum. 

- Vi har jo selvfølgelig behandlet denne saken innad i gruppen vår, og vi ser at vi må påse at den norske stat prioriterer dette. Det er veldig viktig for oss at det blir etablert institusjoner som har samisk kompetanse som kan ta vare på samiske ofre i overgrepssaker, sier Porsanger.  

Hun synes at det nå i første omgang er kommunenes oppgave å håndtere denne saken,.                      

Det har vært svært vanskelig å få Tysfjords sametingspolitikere i tale om disse alvorlige overgrepssakene. Representanten Anders Urheim fra Samisk Sosialdemokratisk Parti har ikke vært tilstede under plenumet.