Stedsnavntjenesten ønsker at Narvik blir Áhkánjárga

Stedsnavntjenesten i Sametinget ber om at Narvik blir Áhkánjárga på samisk.

Narvik

Stedsnavntjenesten i Sametinget tilrår at Narvik blir Áhkánjárga på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Narvik kommune ba i juli i fjor om en redegjørelse fra stedsnavnstjenesten i Sametinget om hvorfor de endret tilrådning til samisk navn på Narvik fra Nárviika til Áhkánjárga i 2015. Nå har Sametinget gitt svar til Narvik kommune.

– Vi har fått uttalelsene fra de lokale sameforeningene i området nå. Alle er enige om at Áhkánjárga er et nedarvet navn på byen, derfor har vi endret tilrådningen, sier avdelingsleder Lisa Monica Aslaksen i stedsnavnstjenesten i Sametinget.

Lisa Monica Aslaksen

Avdelingsleder Lisa Monica Aslaksen i stedsnavntjenesten i Sametinget.

Foto: Oddasat / NRK

Stedsnavnstjenesten i Sametinget skriver at de foreslåtte stedsnavnene ikke ble sendt ut på høring til lokale sameforeninger før saken ble behandlet av bystyret i Narvik i 2011. Dermed fikk ikke stedsnavntjenesten i Sametinget de lokale innspillene før endelig tilråding.

– Vi tar til etterretning at det kommer et enstemmig svar fra det samiske miljøet om at det bynavnet man ønsker skal bli vedtatt, er Áhkánjárga, sier avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen ved Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune.

Klagesak fra 2011

Det var i juni 2011 at bystyret hadde samiske navn i Narvik til behandling. Den gang ble det avvist at bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik skulle få samiske navn, med begrunnelse i at det var så få som i det daglige omtalte bygdene med samiske navn.

Bystyret mente at siden Nárviika kun er en omskriving av Narvik, kvalifiserte det ikke å være et sidestilt navn.

Vedtaket i bystyret ble påklaget av både Bjerkvik og omegn sameforening, og Hinnøy og omegn sameforening, og saken havnet på bordet til den nasjonale klagenemnda for stedsnavnssaker.

Klagenemda ga Narvik kommune beskjed at de ikke hadde anledning til å underkjenne de foreslåtte samiske stedsnavnene på bygdene Beisfjord-Ušma, Fagernes-Čoalbmi og Bjerkvik-Rahkka.

De tre samiske stedsnavnene er dokumenterte stedsnavn som er i bruk, og Narvik kommune er derfor bedt om å endre sitt vedtak i disse tre sakene. Klagenemda er usikker på om Áhkánjárga er riktige bynavnet på Narvik.

Sametinget skriver at det er ikke uvanlig at et sted har flere navn. Det finnes flere eksempler på det både på samisk og norsk. Nordkjosbotn et slikt eksempel. Stedet har også et annet navn på norsk i vanlig bruk; Vollan. Navnet Vollan er kjent i en stor omkrets selv om det ikke finnes på kartet.

Nárviika eller Áhkánjárga

Sametinget skriver videre når det gjelder Nárviika og Áhkánjárga, så legger ikke de lokale sameforeningene skjul på at det er mange som kaller Narvik for Nárviika på samisk. Bjerkvik og omegn sameforening begrunner det med fornorskningspolitikken som medførte en forsimpling av språket der et av de siste trinnene er å bruke norske ord med samisk bøying, også når det gjelder stedsnavn. Hinnøy og omegn sameforening mener at manglende skriftlig bruk av navn, vil føre til en svekking av nedarva navn og medføre at man tar i bruk en samifisert form av et norsk navn. Foreningen nevner også at det samiske Njárviika forkorta av Njárgaviika om bukta sannsynligvis er opprinnelsen til det norske navnet Narvik.

Olaf Shcaug-Pettersen

Avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen ved Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

-Det norske navnet på Narvik oppsto på 1500-tallet. Hvis dette navnet hentet fra det samiske navnet Njárviika, så er det Njárviika eller Njárgaviika det opprinnelige samiske navnet, sier Shcaug-Pettersen

Ikke overbevist om navnet

Sametingets stedsnavntjeneste skriver at når vi tilrår Áhkánjárga, er det på grunnlag av at navnet blir brukt av samer som bor fast på eller har tilknytning til stedet. Áhkánjárga antas å være eldre enn Nárviika.

-Vi er ikke hundre prosent overbevist om navnet, men det betyr ikke så mye. Vi tar dette til etterretning og det vil bli fremmet som et ønske fra det samiske miljøet og stedsnavntjenesten, sier avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen ved Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune. Vi skal lage en innstilling til bystyret til høsten, avslutter Schaug-Pettersen.