Starter vindkraftutbygging

Energiselskapet Fortum skal bygge Sørfjord vindpark i Tysfjord. Sørfjord er en del av vindkraftporteføljen som Fortum kjøpte fra Nordkraft tidligere i år. Arbeidet med anlegget har pågått siden i vår. Vindparken skal etter planen åpne i slutten av 2019. Reinbeitedistriktet Unna Čeroš har tidligere protestert mot utbyggingsplanene, da man frykter vindkraftparken vil ødelegge reinbeitene.