Hopp til innhold

Sørsamisk prest får Kongens fortjenstmedalje

Bierna Leine Bientie får Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for den sørsamiske befolkningen. – Har gjort et imponerende og banebrytende arbeid, sier ordføreren.

Bierna Bientie

PÅ SØRSAMISK: Bierna Leine Bientie (66) har vært, og er, sentral i sørsamisk kirkeliv. I 2014 pensjonerte han seg fra jobben som prest.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bierna Leine Bientie

Bierna Leine Bientie fikk overrakt medalje og diplom.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Bierna Leine Bientie fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje i dag i Snåsa.

– Tusen takk for at jeg skulle få oppleve dette. Det er stort, sa Bientie fra talerstolen.

Han understreker at jobben som han har gjort har han fått gjøre sammen med mange andre.

– Og den største lagarbeideren jeg har fått stått sammen med er kona mi Anne-Grethe, som er min motivator og støttespiller.

– Betydelig innsats

Det er kommunen som har søkt om at Bientie får utmerkelsen for sin innsats som sokneprest og sørsameprest.

– Bierna Bientie har gjort en betydelig innsats for den sørsamiske befolkningen. Både som den første sørsamiske presten, og for oversettingen av ny liturgi på sørsamisk, sier ordføreren i Snåsa kommune, Tone Våg, til NRK.

– Dette er noe han virkelig fortjener.

Bierna L Bientie

Bientie har blant annet holdt gudstjenester utendørs.

Foto: Elen Kristina Utsi / NRK

– Imponerende

Bientie har vært med på å få frem dimensjon av det sørsamiske i kirka, forklarer Våg, og viser blant annet til et sørsamisk alter som ble innviet i Nidarosdomen i Trondheim.

– Det er en aksept som samene har ventet på. Det sørsamiske er ikke synlig nok, og det har det heller ikke vært i kirken, mener Våg.

Bierna Leine Bientie har gjort et imponerende og banebrytende arbeid og møter stor respekt, stolthet og takknemlighet – både hos sitt eget folk og blant sine norske kolleger.

Tone Våg, Ordfører i Snåsa
Samisk alter i Nidarosdomen

Dette samiske alteret i Nidarosdomen ble innviet under Tråante 2017. – Det er på grunn av Bierna Bientie sitt arbeid.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eneste sørsamiske presten

Bierna Leine Bientie jobbet som den eneste sørsamiske presten i Den norske kirke fra 1998 frem til han ble pensjonist i 2014.

Som sørsameprest har Bierna Leine Bienties arbeidet med bibeloversettelse, utvikling av et liturgisk språk på sørsamisk og integrering av det samiske perspektivet i praktisk teologi, liturgi og menighetstenkning.

Bientie har oversatt blant annet Markusevangeliet til sørsamisk.

I 2007 var han en av fem nominerte til biskopembetet i Nidaros, men trakk seg fordi han ikke likte tanket på at sørsamene da ville mistet den eneste samisktalende presten sin.

Bierna Leine Bientie har gjennom sitt arbeid også bidratt til å gjøre det samiske språket tilgjengelige for norsktalende prester.

Og han stod sentralt i arbeidet for å etablere et samisk alter i Nidarosdomen som ble innviet 6. februar 2017.

Korte nyheter

 • Det er mulig å lære av urfolkene

  Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen åpnet Oslo Tropical Forest Forum konferansen med en tale. Han sier at konferansen arrangeres i Oslo fordi Norge har gjort et stort arbeid lenge for å jobbe sammen med viktige partnerland for å ta bedre vare på verdens regnskog.


  – Det er et stort oppdrag vi deler i fellesskap, som handler om å redusere avskoging, men som òg handler om å gi urfolks rettigheter en bedre status enn de har hatt i mange dager, sier Bjelland Eriksen til NRK Sápmi.


  Ifølge Bjelland Eriksen har Norge alltid vært opptatt av urfolks rettigheter, og at urfolk har brukt naturen bærekraftig i tusenvis av år, som er utfordringen i dagens samfunn.


  – Det er at vi ikke klarer å bruke naturen bærekraftig sånn som vi lever i våre samfunn i dag. Der kan vi absolutt lære av urfolks erfaringer og kunnskap i det arbeidet som vi må få til for å få til en veldig klar plan.

  Oslo Tropical Forest forum er en konferanse som arrangeres annethvert år der formålet er å diskutere tiltak og nye løsninger for regnskogvern.

 • Sáhttá oahppat álgoálbmogiin

  Dálkkádat- ja birasgáhttenministtar Andreas Bjelland Eriksen rabai Oslo Tropical Forest Forum konferánssa sártniin. Son dadjá ahte konferánsa lágiduvvo Oslos danin go Norga guhká lea bargan guoibmeriikkaiguin vai buorebut fuolahat máilmmi arvevuvddiid.

  – Lea stuorra bargu maid mii juogadat ovttas. Lea sáhka vuovddehuhttima geahpideames, muhto mas maiddái lea sáhka addit álgoálbmogiid vuoigatvuođaide buoret stáhtusa go dat mii lea leamaš, dadjá Bjelland Eriksen NRK Sápmái.

  Bjelland Eriksen dadjá ahte Norga lea álo beroštan álgoálbmogiid vuoigatvuođain, ja ahte álgoálbmogat leat duháhiid jagiid geavahan luonddu ceavzilit, mii lea otná servodaga hástalus.

  – Mii eat nagot geavahit luonddu ceavzilis vugiin nu go mii eallit otná servodagas. Das mii áibbas sihkkarit sáhttit oahppat álgoálbmogiid vásáhusain ja máhtus dan barggus maid mii fertet čađahit vai oažžut hui čielga plána.

  Oslo Tropical Forest forum lea konferánssa mii lágiduvvo juohke nuppi jagi man ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid ja ođđa čovdosiid arvevuovdegáhttemii.

  Andreas Bjelland Eriksen
  Foto: Iŋgá Káre Márjá I. Utsi / NRK
 • Sámediggi vuolggaha ášši stáhta vuostá

  Les hele saken på norsk her.

  Sámediggeráđđi lea otne mearridan vuolggahit ášši stáhta vuostá Hámmárfeasta LNG (Muolkkuid) elektrifiserema mearrádusa dihte. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Mii oaivvildit ahte Muolkkuid-mearrádusa sáhttá digget rievttálaččat go ii leat doarvái čielggaduvvon iige konsulterejuvvon, ja de leat dábálaš áššemeannudannjuolggadusat rihkkojuvvon. Das lea sáhka riektesihkarvuođas areálahálddašeamis Norggas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Preassadieđáhusas čállet ahte sámediggeráđđi lea dieđihan ahte Muolkkuid-mearrádus ferte rievdaduvvot. Dan ii oaivvil ráđđi ahte stáhta lea árvvusatnán ja danne eai leat leamaš makkárge politihkalaš proseassat Muolkku-mearrádusa váikkuhusaid birra.

  – Go lea riidu maid ii sáhte politihkalaččat čoavdit, de lea áibbas lunddolaš mannat duopmostuoluide čoavdit dan, lohká sámediggepresideanta.