Sørsamisk prest får Kongens fortjenstmedalje

Bierna Leine Bientie får Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for den sørsamiske befolkningen. – Har gjort et imponerende og banebrytende arbeid, sier ordføreren.

Bierna Bientie

PÅ SØRSAMISK: Bierna Leine Bientie (66) har vært, og er, sentral i sørsamisk kirkeliv. I 2014 pensjonerte han seg fra jobben som prest.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bierna Leine Bientie

Bierna Leine Bientie fikk overrakt medalje og diplom.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Bierna Leine Bientie fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje i dag i Snåsa.

– Tusen takk for at jeg skulle få oppleve dette. Det er stort, sa Bientie fra talerstolen.

Han understreker at jobben som han har gjort har han fått gjøre sammen med mange andre.

– Og den største lagarbeideren jeg har fått stått sammen med er kona mi Anne-Grethe, som er min motivator og støttespiller.

– Betydelig innsats

Det er kommunen som har søkt om at Bientie får utmerkelsen for sin innsats som sokneprest og sørsameprest.

– Bierna Bientie har gjort en betydelig innsats for den sørsamiske befolkningen. Både som den første sørsamiske presten, og for oversettingen av ny liturgi på sørsamisk, sier ordføreren i Snåsa kommune, Tone Våg, til NRK.

– Dette er noe han virkelig fortjener.

Bierna L Bientie

Bientie har blant annet holdt gudstjenester utendørs.

Foto: Elen Kristina Utsi / NRK

– Imponerende

Bientie har vært med på å få frem dimensjon av det sørsamiske i kirka, forklarer Våg, og viser blant annet til et sørsamisk alter som ble innviet i Nidarosdomen i Trondheim.

– Det er en aksept som samene har ventet på. Det sørsamiske er ikke synlig nok, og det har det heller ikke vært i kirken, mener Våg.

Bierna Leine Bientie har gjort et imponerende og banebrytende arbeid og møter stor respekt, stolthet og takknemlighet – både hos sitt eget folk og blant sine norske kolleger.

Tone Våg, Ordfører i Snåsa
Samisk alter i Nidarosdomen

Dette samiske alteret i Nidarosdomen ble innviet under Tråante 2017. – Det er på grunn av Bierna Bientie sitt arbeid.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eneste sørsamiske presten

Bierna Leine Bientie jobbet som den eneste sørsamiske presten i Den norske kirke fra 1998 frem til han ble pensjonist i 2014.

Som sørsameprest har Bierna Leine Bienties arbeidet med bibeloversettelse, utvikling av et liturgisk språk på sørsamisk og integrering av det samiske perspektivet i praktisk teologi, liturgi og menighetstenkning.

Bientie har oversatt blant annet Markusevangeliet til sørsamisk.

I 2007 var han en av fem nominerte til biskopembetet i Nidaros, men trakk seg fordi han ikke likte tanket på at sørsamene da ville mistet den eneste samisktalende presten sin.

Bierna Leine Bientie har gjennom sitt arbeid også bidratt til å gjøre det samiske språket tilgjengelige for norsktalende prester.

Og han stod sentralt i arbeidet for å etablere et samisk alter i Nidarosdomen som ble innviet 6. februar 2017.