Søker brannslukkere

Det brenner fortsatt mange steder i skogene i Nord-Sverige. I Jokkmokk søker man frivillige som kan hjelpe til med å slukke skogsbrannene. Det sier Thomas Andersson hos den svenske redningstjenesten. Det er per nå 44 skogbranner i hele Sverige.