Slik spiller du det ursamiske spillet «Sáhkku»

Bli den samiske Magnus Carlsen, ved å lære deg den samiske strategispillet, Sáhkku.

POPULÆRT: Edmund Johansen og Mikkel Berg Nordlie er to av ildsjelene som har blåst nytt liv i det urgamle samiske brettspillet.

– Vi ble tatt på senga og skikkelig overveldet over interessen til å lære seg dette spillet.

Det sier Edmund Johansen etter at han sammen med Mikkel Berg Nordlie ga publikum i Vuonnamárkanat sist helg mulighet til å prøve å spille «Sáhkku».

Video RUSTVANN-FINNMARK-NR_TR.mp4

SIST: -Av de jeg vet kunne spille, er jeg en av de sist levende som kan spillet. Det sier den spreke 72 åringen som har jobbet med å spre oppmerksomhet rundt Sáhkku i flere tiår.

Foto: Nyhetsspiller

Syndefullt ikke-kristent tilbedelse

Historisk sett er vanskelig å kartlegge brettspillet sin opprinnelse, det sies at den var til før 1600-tallet. Men grunnen til at mange kanskje ikke har hørt om spillet var at den forsvant i 1950-tallet. Johansen har noen tanker til hvorfor.

– Grunnen til at vi sluttet var vel til dels vært på grunn av en antydning til at det ovenfor den kristne religionen ble sett på som en syndefullt spill.

Johansen antyder riktig.

Kristne misjonerer og læstadianere evangelister så på dette spillet som en syndefull spill. De mistenkte spillet å ha elementer av ikke-kristent tilbedelse blant annet.

Sáhkku som direkte oversatt til norsk betyr bot, har en enkel forklaring på hvorfor akkurat det navnet ble valgt.

– Taperen av dette spillet fikk en form for bot av vinneren, forklarer Johansen.

Mann forklarer spillet sahkku til dame

STORT: I anledning til Vuonnamárkanat fikk publikum prøve å spille på et gigantisk stort spillbrett langs et bord. Flere prøvde seg å spille som hun på bildet, Hanna Guttorm.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Slik spiller man

Spillet ble spilt i Øst-Finnmark og i lulesamisk område. Her kan det bli litt utfordrende, det finnes nemlig tre veldig ulike varianter av spillet. For et spillbart spill kan man følge reglene fra dette: spillheftet.

Spillet spilles mellom to spillere og det er beregnet at det tar alt fra 10–60 minutter spilletid.

Dette trenger du til å spille:

1. Sáhkku spilles på et rektangulært brett. Vanligvis er det lagd av tre men det kan også tegnes opp på reinskinn, sier Edmund Johansen. Brettet er risset opp med tre rader av streker.

2. Hver spiller har 15 trebrikker/«soldater» hver, på raden av streker som er nærmest seg. På midten skal det plasseres en konge. Om man spiller med dronninger står også dronningene på den midtre raden av streker.

3. Spillet spilles med tre firesidete terninger. som tradisjonelt kastes i en treskål. Spillet settes i gang ved å kaste terningene.

4. «Soldatene» kan ikke aktiveres før man kaster sånn at terningsiden merka med "X" kommer opp på terningene. Før soldaten er gjort aktiv kan man ikke flytte på den.

Hånd holder en trebrikke.

FLERE: Det finnes flere varianter å spille dette spillet. Nordlie forteller at han har delt ut utallige regelhefter og nå må begynne å printe flere.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Spillets gang:

1. Når en soldat er aktiv kan den beveges i forhold til hva terningen viser.

2. Spillets retning er fra venstre til høyre, på spillerens rad. På tvers av den midterste raden i motsatt retning og mot høyre igjen på motstanderes rad.

3. Kongen kan rekrutteres når en av spillerens soldater lander på kongen. Når kongen er rekruttert beveger den seg i samme retning som soldatene i noen varianter av spillet, mens i andre varianter av spillet kan den bevege seg mye friere rundt på brettet og er en spesielt farlig brikke.

4. Spilleren slår ut motstanderes soldater ved å lande på samme sted som motstanderens brikker. Er det flere soldater på samme sted er alle soldatene slått ut.

5. Soldater som er slått ut fjernes fra brettet.

Slik vinner du: For å vinne spillet må man slå ut alle motstanderens brikker/soldater, eller motspillerens dronning.

Planlegger Sáhkku cup

Om dette ga mer smak, kan det være lurt å prøve seg på spillet. Nordlie røper nemlig at de planlegger en «Sáhkku»- cup i Oslo i løpet av høsten.

Mikkel Berg-Nordlie.

OPPMERKSOMHET: Forsker, Mikkel Berg Nordlie reiser rundt for å spre oppmerksomhet om spillet. Han ønsker at dette skal bli en del av den samiske kulturen igjen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har veldig lyst til å arrangere en Sáhkku cup, og har allerede begynt å printe ut spillebrett og regelhefter slik at flere skal ha muligheten til å spille samtidig.

Kanskje kan Sáhkku spillets Magnus Carlsen bli kåret der.

Korte nyheter

 • Marion la filma tjadá gievrodum

  Dán vahko l Råmså gasskarijkkasasj filmmafestiválla. Festiválla bissu ájllegij. Ij la goassak nav moadda sáme filma vuoseduvvam dán festivállan. Lågenanakta sáme filma vuoseduvvi, ja gålmmå dájs vuostasj bále vuoseduvvi.

  Sáme Gasskarijkkasasj Filmmainstituhta direktørra Anne Lajla Utsi la dudálasj. – Sáme filmajn la kvalitiehtta, javlla Utsi.

  Filmma «The Silence in Sápmi», sámegiellaj «Sjávodisvuohta Sámeednamin», la akta dajs filmajs mij vuostasj bále vuoseduvvá. Filmmaregisørra l Liselotte Wajstedt Svieriga bieles. Filmma l buorgo birra sámeednamin, ja ássje mij la sáme nissunijt vájvástuvvam.

  Marion Anne Knutsen Divtasvuonas Hábmera suohkanin la akta guoktásis guhti l oajvveulmusj dán filman. Knutsenij la læhkám sihke buorren ja vájvven dán filman sæbrrat. Suv mielas la dát suv gievrodam. Sunji l læhkám ihkeva buorre maŋen liehket lågŋŋitjit jasska sebrudagáv ja rabásvuodav .

  Marion Anne Knutsen lij akta sijájs gudi jagen 2016 lij VG- artihkkalin råhtsatjime birra Divtasvuonan.

 • Vuosttaščájálmas Jávohisvuohta Sámis

  Odne eahhkedis d. 17.45 lea Tromssa Internationála Filbmafestiválas (TIFF:s) vuosttaščájálmas Liselotte Wajstedt filmmas «Jávohisvuohta Sámis». Filbma gieđahallá seksuála illastemiid Sámis. Jávohisvuohta lea vuohki mo ceavzit. Nuorra nissonolbmo guovttos Ida ja Marion muitaleaba maid leaba vásihan. Soai diehttiba, ahte jávohisvuohta ii leat duddjo buriid.

  Tystnaden i Sápi
  Foto: Paranord Film
 • Juškov goddima diggi lea álgán

  Ikte Murmánskkas álggahedje duopmoproseassa guovtti olbmo vuostá. Soai áššáskuhttoba skábmamánus jagis 2020 goddán lujávrilaš dulkka ja jorgaleaddji Jevgenij Juškov ja su skihpára ja fuolkki, Viktor Kovunov. Duopmostuolu vuosttaš čoahkkimis válljejedje duopmolávdegotti, dakkár duopmoortnega gáibideigga vearredahkki guoktá advokáhttat. Vaikko áššáskuhtton albmá guovttos leaba dovddastan iežaska sivalažžan, proseassa sáhttá ádjánit moadde mánu.

  Jevgenij Jushkov - garasjebrann
  Foto: Aleksander Paul / Frilans