Hopp til innhold

Slik spiller du det ursamiske spillet «Sáhkku»

Bli den samiske Magnus Carlsen, ved å lære deg den samiske strategispillet, Sáhkku.

POPULÆRT: Edmund Johansen og Mikkel Berg Nordlie er to av ildsjelene som har blåst nytt liv i det urgamle samiske brettspillet.

– Vi ble tatt på senga og skikkelig overveldet over interessen til å lære seg dette spillet.

Det sier Edmund Johansen etter at han sammen med Mikkel Berg Nordlie ga publikum i Vuonnamárkanat sist helg mulighet til å prøve å spille «Sáhkku».

Video RUSTVANN-FINNMARK-NR_TR.mp4

SIST: -Av de jeg vet kunne spille, er jeg en av de sist levende som kan spillet. Det sier den spreke 72 åringen som har jobbet med å spre oppmerksomhet rundt Sáhkku i flere tiår.

Foto: Nyhetsspiller

Syndefullt ikke-kristent tilbedelse

Historisk sett er vanskelig å kartlegge brettspillet sin opprinnelse, det sies at den var til før 1600-tallet. Men grunnen til at mange kanskje ikke har hørt om spillet var at den forsvant i 1950-tallet. Johansen har noen tanker til hvorfor.

– Grunnen til at vi sluttet var vel til dels vært på grunn av en antydning til at det ovenfor den kristne religionen ble sett på som en syndefullt spill.

Johansen antyder riktig.

Kristne misjonerer og læstadianere evangelister så på dette spillet som en syndefull spill. De mistenkte spillet å ha elementer av ikke-kristent tilbedelse blant annet.

Sáhkku som direkte oversatt til norsk betyr bot, har en enkel forklaring på hvorfor akkurat det navnet ble valgt.

– Taperen av dette spillet fikk en form for bot av vinneren, forklarer Johansen.

Mann forklarer spillet sahkku til dame

STORT: I anledning til Vuonnamárkanat fikk publikum prøve å spille på et gigantisk stort spillbrett langs et bord. Flere prøvde seg å spille som hun på bildet, Hanna Guttorm.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Slik spiller man

Spillet ble spilt i Øst-Finnmark og i lulesamisk område. Her kan det bli litt utfordrende, det finnes nemlig tre veldig ulike varianter av spillet. For et spillbart spill kan man følge reglene fra dette: spillheftet.

Spillet spilles mellom to spillere og det er beregnet at det tar alt fra 10–60 minutter spilletid.

Dette trenger du til å spille:

1. Sáhkku spilles på et rektangulært brett. Vanligvis er det lagd av tre men det kan også tegnes opp på reinskinn, sier Edmund Johansen. Brettet er risset opp med tre rader av streker.

2. Hver spiller har 15 trebrikker/«soldater» hver, på raden av streker som er nærmest seg. På midten skal det plasseres en konge. Om man spiller med dronninger står også dronningene på den midtre raden av streker.

3. Spillet spilles med tre firesidete terninger. som tradisjonelt kastes i en treskål. Spillet settes i gang ved å kaste terningene.

4. «Soldatene» kan ikke aktiveres før man kaster sånn at terningsiden merka med "X" kommer opp på terningene. Før soldaten er gjort aktiv kan man ikke flytte på den.

Hånd holder en trebrikke.

FLERE: Det finnes flere varianter å spille dette spillet. Nordlie forteller at han har delt ut utallige regelhefter og nå må begynne å printe flere.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Spillets gang:

1. Når en soldat er aktiv kan den beveges i forhold til hva terningen viser.

2. Spillets retning er fra venstre til høyre, på spillerens rad. På tvers av den midterste raden i motsatt retning og mot høyre igjen på motstanderes rad.

3. Kongen kan rekrutteres når en av spillerens soldater lander på kongen. Når kongen er rekruttert beveger den seg i samme retning som soldatene i noen varianter av spillet, mens i andre varianter av spillet kan den bevege seg mye friere rundt på brettet og er en spesielt farlig brikke.

4. Spilleren slår ut motstanderes soldater ved å lande på samme sted som motstanderens brikker. Er det flere soldater på samme sted er alle soldatene slått ut.

5. Soldater som er slått ut fjernes fra brettet.

Slik vinner du: For å vinne spillet må man slå ut alle motstanderens brikker/soldater, eller motspillerens dronning.

Planlegger Sáhkku cup

Om dette ga mer smak, kan det være lurt å prøve seg på spillet. Nordlie røper nemlig at de planlegger en «Sáhkku»- cup i Oslo i løpet av høsten.

Mikkel Berg-Nordlie.

OPPMERKSOMHET: Forsker, Mikkel Berg Nordlie reiser rundt for å spre oppmerksomhet om spillet. Han ønsker at dette skal bli en del av den samiske kulturen igjen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har veldig lyst til å arrangere en Sáhkku cup, og har allerede begynt å printe ut spillebrett og regelhefter slik at flere skal ha muligheten til å spille samtidig.

Kanskje kan Sáhkku spillets Magnus Carlsen bli kåret der.

Korte nyheter

 • Eai vel báhtareaddjit Stuorravuovddi bokte

  Dássái eai leat vel boahtán báhtareaddjit dahje migránttat Stuorravuovddi bokte Ruoššas Norgii.

  Gávcci jagi dassái bođii njuolggadusrievdadus ja dárkileappot teaksta, mii sáhttá dagahit ahte eai oppanassiige boađe.

  Nansen instituhta seniorduŧki Arild Moe navdá, ahte Ruošša ii háliit olgoriikalaččaid johtit guovllus gos sis leat olu militeara čiegusvuođat.

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK