NRK Meny
Normal

Gamle konkurser gir skjulte kunstskatter til folket

Statsforetak overtar John Savio-kunst for 500.000 kr. Samtidig reddes en samisk institusjon fra havari.

John Andreas Savio: Etter ulvene
Foto: Nina Skurtveit / NRK

– Vi er friskmeldt nå, sier styreleder Elin Sabbasen i stiftelsen Duodjeinstituhtta (DI).

Situasjonen for den samiske institusjonen som skal fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji, har vært svært kritisk på grunn av økonomiske vansker.

Sametinget stoppet i vår utbetalingene av tilskudd til DI fordi hele stiftelseskapitalen var brukt opp.

I dag fikk styrelederen bekreftelsen fra både Lotteri- og stiftelsesstyret og revisoren som åpner for fortsatt drift. Sametingsrådet bestemte seg dermed i ettermiddag å utbetale tilskuddet på omlag tre millioner kr.

Kunstskatter for en million

I tillegg til tapt egenkapital, slet institusjonen i Kautokeino med en gammel gjeld til Selskapet for Industrivekst (SIVA) på 500.000 kr. Det er SIVA som eier bygget hvor Duodjeinstituhtta holder til.

I slutten av mai aksepterte statsforetaket SIVA at gjelda slettes mot at det overtar John Savio-kunst for 500.000 kr.

– Vi fikk denne gjelda fordi et duodjiutslag og en kafé gikk konkurs. Duodjeinstituhtta fremleide lokaler til disse foretakene, forklarer DI-styreleder Elin Sabbasen.

Elin Sabbasen

Styreleder Elin Sabbasen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For å få innfridd gjelda og for å bedre egenkapitalsituasjonen, ble nedlåste kunstskatter taksert for første gang. Verdien av disse var nesten en million kroner.

– Jeg vet ikke hvorfor disse ikke har vært taksert tidligere. I alle fall har vår revisor og Lotteri- og stiftelsestilsynet akseptert at dersom man legger takstverdien av kunstverkene til grunn, så vil vi ha en positiv egenkapital, sier Elin Sabbasen til NRK.

Ut til folket

Bildene til John Savio blir likevel værende i Sápmi selv om statsforetaket eier dem nå.

– Vi er veldig glade for at SIVA inngikk denne avtalen med oss. Dessuten har SIVA vært klar på at Savio-utstillingen skal være i Sápmi. Når vi kommer i drift igjen vil vi snakke nærmere om dette. Vi ønsker at bildene som har vært nedlåst, henges opp på veggene, sier Sabbasen.

Styrelederen mener bildene kan vandre rundt på andre samiske institusjoner slik at folket kan se de unike bildene.

– SIVA ønsket i utgangspunktet at bildene kunne være i det bygget hvor Duodjiinstituhtta holder til. Vi mener imidlertid at det ikke er trygt nok i dette bygget. Derfor kan det tenkes at disse kan henges opp i det kommende Beaivváš-teaterbygget. Det er jo også naturlig at Savio-muséet i Sør-Varanger får disse, sier DI-styreleder Elin Sabbasen.

Betaler tilskuddet straks

Sametingsråd Vibeke Larsen bekrefter at Sametinget straks vil utbetale driftstilskuddet til DI.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Vi har fått en bekreftelse på at egenkapitalen har endret seg fra minus til pluss. Også Stiftelsestilsynet har bekreftet at egenkapitalen er tilfredsstillende i forhold til loven.

Egenkapitalen var på - 260.000 kr. Etter takseringen av kunstverkene er den nå på 391.000 kr.

Larsen er svært glad for at saken er løst.

– Instituttet har hatt en negativ egenkapitalutvikling siden 2002. Derfor var vi nødt til å ta et grep for å få snudd dette. At Sametinget stoppet utbetalingen av driftstilskuddet gjorde at man fikk ryddet opp effektivt, sier sametingsråd Larsen.

Hun synes det er positivt at styrelederen varsler en ytterligere gjennomgang av stiftelsen Duodjeinstituhtta.