Skal spille for 150 millioner seere

Elin Kåven er en av fem artister som får representere Sápmi i det verdensomspennende sangprosjektet «Song Lines».

Fem deltakere skal representere Sápmi i den verdensomspennende sangkonkurransen Song Lines

Elin Kåven er en av fem artister som skal representere Sápmi i sangkonkurransen «Indigenous Song Lines».

Synes du det er skummelt at over 150 millioner seere kan se deg på tv?

– Det er nøyaktig det jeg vil, sier Elin Kåven med stjerner i blikket.

Hun er en av fem samiske deltakere i «Indigenous Song Lines». Et sangprosjekt der urfolk fra hele verden er med.

Indigenous Song Lines er et samarbeidsprosjekt mellom urfolkskringkastere i ni land. Prosjektet går ut på å utveksle musikkvideoer mellom disse tv-stasjonene. Hvert av selskapene har altså valgt ut fem artister fra ulike områder til prosjektet.

Håper på å bli lagt merke til

Elin Kåven håper hun blir lagt merke til i den store verden.

– Jeg ønsker at folk fra ulike steder i verden legger merke til meg.

I tillegg til Elin Kåven er disse samiske artistene valgt ut:

Marja Helena Fjellheim Mortensson, Áilu Valle, Inga Maaret Juuso og gruppa Ivvár.

Drømmer om en «ny» Eurosong

NRK Sápmis prosjekteier, Ole Rune Hætta, har store planer for fremtiden.

– Vi drømmer om at vi en dag skal klare å lage en konkurranse i samme størrelsesorden som EBU lager Eurovision Song Contest, sier Hætta.

Han synes det ville være svært snedig å kunne lage en liknende konkurranse for urfolksmusikere.

– Viktig musikkutveksling

NRK Sápmi er med på Word Indigenous Television Broadcasters Network (WITBN) sitt urfolksprosjekt. Generalsekretæren til WITBN, Patagaw Talimalaw, synes at musikkutvekslingen er både spennende og viktig.

– Song Lines-prosjektet blir WITBN medlemslandenes første fellesproduksjon. Vi ønsker på denne måten å dele lokale artister og musikere med andre medlemslandsland, forteller Talimalaw.

Disse selskapene deltar i det spennende samarbeidsprosjektet:

APTN - Canada, NITV - Australia, TG4 - Irland, NRK Sápmi - Norge, BBC ALBA - Skottland, TITV - Taiwan, MAORI - New Zealand, OIWI - Hawaii og Hakka TV - Taiwan.

Deadline for levering av videoene er satt til 30. juni 2013. APTN i Canada produserer og ferdigstiller programmet, samt velger form på hele musikkprogrammet som skal sendes i store deler av verden.