Skal bli flinkere i antirasisme

Lærere i norske grunnskoler skal lære seg å håndtere rasisme i skolegården. – Gledelig, sier Sametinget.

Skolegård

Lærere skal bli flinkere i å oppdage rasisme og fordommer på skolen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har gitt Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i oppdrag å utvikle et nytt opplæringstilbud.

Opplæringstilbudet inneholder temaer som antisemittisme, rasisme og andre gruppefordommer, demokratisk beredskap, kritisk tenkning og konflikthåndtering, skriver Kunnskapsdepartementet.

Visepresident: – Rasisme mot samer er annerledes

Laila Susanne Vars

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars, er glad for at myndighetene tar tak i dette.

Foto: Ronald Isaken Pulk / NRK

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars, er glad for at myndighetene tar tak i dette.

– Jeg tror det fins rasisme spesielt rettet mot samer. Samer og nordmenn har levd sammen lenge, og dermed kjenner vi hverandre godt. Vi er ikke fra en fremmed kultur, og dermed er rasismen mot samer annerledes, sier Vars til NRK Sápmi.

Vars håper at regjeringen setter i gang tiltak som er spesielt utviklet for samiske barn –og ungdom.

– Regjeringen burde ta seg tid til å besøke samiske skoleelever, og høre hvilke opplevelser de har, oppfordrer visepresident Vars.

HL-senteret: – Noe som skal passe alle

Peder Nustad

– Rasisme mot samiske barn er noe av det vi har i vårt synsfelt, sier Peder Nustad.

Foto: Samantha Fox

Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) som leder arbeidet. Prosjektleder Peder Nustad forteller til NRK at målet med prosjektet er å utvikle strategier for grunnskolelærere.

Nustad medgir at han ikke kjenner til hvordan situasjonen er for samiske barn angående rasisme, men sier det er noe HL-senteret er opptatt av.

– Rasisme mot samiske barn er noe av det vi har i vårt synsfelt. Dette verktøyet skal kunne brukes av alle, sier Nustad.

Nustad forteller at tanken er å utvikle tenkemåter, materiell og arbeidsmetoder, som også kan brukes etter prosjektperioden.

Oslo-skolene er først ut, og skal etter planen gjennomføre opplæringstilbudet våren 2013. Deretter plukkes det ut skoler fra hele landet, som blir tilbudt å delta i prosjektet. Prosjektet går over tre år og avsluttes sommeren 2015.