NRK Meny
Normal

Sjøsamene og staten kan havne i retten

Flere slutter med sjølaksefiske etter statlig reguleringer. Nå er det nok, sier fisker.

Bjarne Johansen foran sin fiskebåt

Bjarne Johansen foran sin fiskebåt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Staten har i 40 år hatt en agenda om å fjerne sjølaksefisket fordi de mener det ødelegger elvefisket. Men nå skal vi avklare sjølaksefiskernes rettsstilling for å se om vi har grunnlag for å stevne staten. Det er nok nå.

Det sier Bjarne Johansen, mangeårig leder i Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening til settnordfra.no .

Allerede for to år siden ønsket Miljødirektoratet ytterligere innskrenkninger av sjølaksefisket. Da uttalte Johansen at forslaget ikke lengre er regulering men å frarøve rettighetene fra sjøsamer

I Norge er det i underkant av tusen personer som driver med sjølaksefisket, mens det er cirka 100.000 personer som fisker med fiskestang i elvene, ifølge settnordfra.no