NRK Meny

Sivilforsvaret til Svalbard

Justisdepartmeentet har bestemt at det skal utredes om Sivilforsvaret kan tilkalles til Svalbard ved uhell og ulykker. Bestemmelser i lovverket om Sivilforsvarets oppgaver gjelder i dag ikke på Svalbard. Både lokalstyret og sysselmann Kjerstin Askholt har bedt om at bruk av Sivilforsvsaret utredes etter skredet i desember i fjor der to omkom og 11 bolighus ble ødelagt.