Sjølaksefiskerne forbannet

En strid mellom tre departementer og Sametinget om nye regler for sjølaksefisket skaper usikkerhet for fiskerne. Bare en måned før fisket normalt starter er det fortsatt uklart hvilke regler som gjelder.

Sjølaksefiskere
Foto: Harry Johansen

– Skammelig, kaller Bjarne Johansen situasjonen.

Han er leder i Tana og omegn sjølaksefiskerforening, og har selv drevet aktivt i mer enn 30 år i Gulgofjord ytterst i Tanafjorden. Verken han eller de øvrige sjølaksefiskerne i Nord-Norge vet om de får lov til å sette ut garna om mindre enn en måned.

GULDAL: Mearraluossabivdi Bjarne Johansen

– Mister levebrødet

– Usikkerheten skaper enorme problemer. Vanligvis har mange av oss begynt med fisket 15. mai, men nå vet vi ingen ting. Folk er fortvilt. Bare i dag har 40 laksefiskere ringt meg, men dessverre kan jeg ikke komme med skikkelige svar, forteller Johansen til nrk.no/sami.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har foreslått innstramninger i sjølaksefisket. Noe av fisket må utsettes helt til 1. juli mener DN.

– Blir reglene slik direktoratet foreslår, mister jeg levebrødet. Jeg synes departementet må gi oss et snarlig svar på om vi kan begynne å fiske. Sesongen kan bli en katastrofe for meg og mange andre, sier Bjarne Johansen.

Krangel på toppnivå

DN har fulgt opp Miljøverndepartementets stortingsproposisjon hvor det blant foreslås å redusere beskatningstrykket i sjølaksefisket og sannsynligvis også fase ut dette fisket i enkelte områder.

Målet er å verne og utvikle laksebestandene i Norge.

Fra samisk hold har forslaget møtt stor motstand. Visepresident i Sametinget, Marianne Balto mener innstramningene kan bety slutten for sjølaksefiske som næring i samiske områder.

Ifølge kilder i regjeringssystemet har saken skapt strid på toppnivå. Miljøverndepartementet vil gjennomføre innstramningene, og har støtte av Landbruks- og matdepartementet. Fiskeridepartementet står på sjølaksefiskernes side.

I regjeringssystemet arbeides det med å få til en enighet mellom de tre departementene.

– Jeg vil ikke kommentere saken, sier avdelingsdirektør Steinar Hermansen i Miljøverndepartementet til nrk.no/sami.

Han vil heller ikke si noe om når sjølaksefiskerne får beskjed om årets sesong.

Vil snakke med statsråden

Avstanden mellom Sametinget og Miljøverndepartementet er også stor. Så langt har det vært konsultasjoner på administrativt nivå, men det er ikke oppnåd enighet.

Marianne Balto

Visepresident Marianne Balto.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har i dag bedt om konsultasjoner på politisk nivå om saken med sikte på å komme til enighet, forteller visepresident Marianne Balto til NRK Sámi Radio.

Avdelingsdirektør Hermansen sier departementet imøtekommer kravet fra Sametinget. Tid for konsultasjoner er ikke fastsatt.

I brevet fra Sametinget heter det at konsultasjonene mellom tinget og statlige myndigheter ikke avsluttes så lenge det er mulig å oppnå enighet.

– Forskriftene for sjølaksefisket må ikke fastsettes før vi har fått konsultert med statsråden, sier Balto.

– Forstår frustrasjonen

Med både uenighet intern i regjeringen og nye konsultasjoner i vente, kan det fortsatt gå langt tid før sjølaksefiskerne får svar på hvordan årets og kommende sesonger blir.

I Finnmark er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som tildeler lakseplasser i sjøen.

– Vi forstår frustrasjonen til fiskerne og synes situasjonen er beklagelig. Dessverre får heller ikke vi noe svar fra offentlige myndigheter. Så langt har vi utsatt fristen for innlevering av kontrakter med fiskerne, forteller utmarkssjef Rolf Kollstrøm i FeFo til NRK Sámi Radio.

Rolf Kollstrøm

Utmarkssjef Rolf Kollstrøm.

Foto: Finnmarkseiendommen

I fjor startet sjølaksefisket 15. mai, men det kan bli umulig i år.

– Så lenge det ikke er en forskrift, kan ikke fisket starte, sier Kollstrøm.

FeFo har sendt ut 300 kontrakter om fiske på deres grunn. I tillegg drives det sjølaksefiske på 500 private plasser i Finnmark.

– Alle lever i uvisshet. Det er umulig å planlegge på grunn av usikkerheten om nye forskrifter, sier utmarkssjefen i FeFo.