Hopp til innhold

Vil ikke ha gamle skolebøker

Lærerne ved Deanu sámeskuvla/ Sameskolen i Tana, vil ikke ha bøkene som Sametinget nå krangler om.

Deanu sámeskuvla/ Sameskolen i Tana
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Gamle bøker har vi ikke behov for , sier lærer Solbjørn Ravna, representant for Udanningsforbundets medlemmer ved Sameskolen i Tana.

Lærerne ved Sameskolen i Tana sender en melding til Sametingets plenumsmøte at gamle læremidler som er stuet vekk på lager ikke hjelper samiske læremiddelsituasjon.

- Endrer ingenting

Solbjørg Ravna sier at de ikke kan godta at gamle bøker gis bort gratis til skolene med den begrunnelsen at nå vil læremiddelsituasjonen bli bedre.

- Vi kan ikke på noen måte godta at penger som er avsatt til å produsere nye læremidler, går til å kjøpe inn gamle læremidler til skolene. De skolene som har samiskundervisning, har allerede alle disse bøkene som er på lager. Vår situasjon vil ikke endres hvis det ikke blir sikret at vi får nye læremidler, sier Ranva.

- Ja takk til begge deler

Men dersom det er politisk mulig, så mener lærerne ved Sameskolen i Tana, at det vil være positivt med både gratis nye og gamle læremidler til skolene.

- Men dette må ikke gå ut over produksjonen av nye læremidler. Dermed forutsetter de det samme som Norske Samers Riksforbund (NSR) har forutsatt.

Ravna viser til at dette er snakk om samiske barns rettigheter.

- Vi understreker at vi respekterer opplæringslovens paragraf 9-3, der det heter at skolene skal ha tilgang på nødvendige læremidler. I Norge betyr det på bokmål, nynorsk og samisk.

- Nå er det snakk om samiske barns rettigheter til opplæring i og på samisk med gode og tilrettelagte læremidler, sier Ravna.

Korte nyheter