Hopp til innhold

Tror det blir ja til gratis lærebøker

Etter en ny behandling i Oppvekst- og utanningskomiteen, kan det nå være flertall for gratis lærebøker slik Sametingsrådet tidligere har gått inn for.

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Den samiske eleven er vinneren i læremiddelsaken og bokberget skal bort, sier sametingsråd Jørn Are Gaski.

Komiteen var samlet til nytt møte i går kveld, og har langt på vei støttet rådets forslag til strategisk plan for læremiddelutvikling.

Gaski er glad for at flertall etter all sannsynlighet vil sikre gratis læremidler til de som har samiske fag i skolen.

Han viser til at Sametinget selv har hånd om en del av boklageret, og at dette kan sendes ut så snart en del praktiske forhold er på plass.

Nyproduksjon

Også NSR sier ja til gratis læremidler, men holder fortsatt fast på sitt hva gjelder forutsetningene, nemlig at dette ikke må gå på bekostning av nyproduksjon av læremidler.

– Dette kan vi ikke gi oss på. Samiske barn må sikres læremidler i alle fag, sier gruppeleder Aili Keskitalo i NSR.

Hun sier at NSR vil jobbe til siste sekund for å sikre nyproduksjon av læremidler.

– Vi beklager sterkt at Arbeiderpartiets løsning er å sende ut gamle bøker fra lager selv om dette ikke vil løse problemet med manglende læremidler i mange fag. Bøkene som pr. i dag ligger på lager, vil dessverre ikke dekke de behovene som de samiske elevene har, mener Keskitalo.

Korte nyheter