NRK Meny
Normal

- Samisk EU-kontor er et godt forslag

Forslaget fra Ap om å etablere en samisk lytterpost i EU-systemet i Brussel, blir omfavnet av Norske Samers Riksforbund (NSR).

Ann-Mari Thomassen
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Men det vil være naturlig at et eventuelt kontor i Brussel fremstår som et felles samisk prosjekt over landegrensene, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Det er Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Wollmann Magga som mener at alle samer ville hatt nytte av eget kontor i maktens korridor i EU .

Sametingsråd Ann Mari Thomassen er enig. Men siden samene bor i flere stater, så mener hun at prosjektet bør forankres i Samisk parlamentarisk råd.

I løpet av inneværende periode vil sametingsrådet legge frem en egen internasjonal redegjørelse der etablering av et kontor i Brussel blir vurdert.

– Dette blir vurdert som del av et samlet arbeid i forhold til Sametingets rolle i internasjonal sammenheng.

Sametingsrådet tror at avgjørelser som blir tatt i Brussel også vil påvirke den samiske befolkningen.

–Derfor vil samisk tilstedelse her være veldig nyttig.

– Nødvendig tiltak

Også forlagsredaktør i Čálliid Lágádus og tidligere direktør i Gáldu, Magne Ove Varsi, mener at en samisk representasjon i Brussel og Genève, er nødvendige tiltak for å påvirke internasjonale organers behandling av urfolks rettigheter og situasjon. Dette i tillegg til Sametingets nåværende internasjonale representant i New York.

Magne Ove Varsi

Forlagsdirektør Magne Ove Varsi har brei erfaring med internasjonale saker. Han mener at et samisk EU-kontor i Brussel være være et godt tiltak.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– Slik vil vi også kunne påvirke behandlingen av samiske saker i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Varsi mener at det for tiden er et tilbakeslag i forståelsen for og kunnskapen om, og dermed også i tilslutningen til urfolks rettigheter, i respektive nasjonalstater og ute i det internasjonale samfunn.

– I en globalisert verden med et stadig større industrielt jag etter naturressurser i urfolks tradisjonelle landområder, er det ikke lenger nok å sende høringsuttalelser og delegasjoner fra Kárášjohka til konsultasjoner i Oslo.

– Uten samenes internasjonale engasjement på den internasjonale arena ville vi ikke oppnådd samme oppmerksomhet om det samiske folks situasjon her til lands siden Alta-konflikten og fram til de siste års land- og ressursdebatter.

Også i forhandlingene om ILO konvensjon nr 169 og FNs erklæringen om urfolks rettigheter har samenes representanter bidratt med uvurderlig faglig og politisk ekspertise og ikke minst forhandlingsstrategi, mener Varsi.