NRK Meny
Normal

Vil til maktens korridor i EU

Alle samer ville hatt nytte av samisk nærvær i den europeiske politikken, mener sametingsrepresentant.

EU-flagg

Også samene vil være synlige i EU hvis det blir som arbeiderpartiets sametingetsgruppe vil.

Foto: E.C. / Scanpix

Samene er det eneste anerkjente urfolk i EU, og det vil være en berikelse for EU og for samene, med en samisk tilstedeværelse i maktens korridorer i Europaparlamentet i Brussel, skriver Mariann Wollmann Magga i Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil ha samisk tilstedeværelse i Brussel.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

Den siste tids debatt om arbeidsgiveravgiften viser hvor viktig det er å være i nærheten av maktsentra der viktige beslutninger tas. Informasjon om endringene har vært særdeles mangelfulle, og Sametinget har ingen “lyttepost” i EU-systemet

Stor betydning for samene

APs sametingsgruppe la i desember fram forslag til ny sak i Sametinget, om behovet for mer internasjonalt samarbeid på europeisk nivå.

De foreslo at Sametinget inngår et partnerskap med Nord-Norges EU-kontor, for å styrke internasjonalt samarbeid og deltakelse i internasjonale fora, som styrker samene som urfolk.

– De beslutninger som tas i EU har stor betydning også for samene, og de samiske interessene ivaretas i liten grad på grunn av kunnskapsmangel, sier Magga.

APS sametingsgruppe ser det som viktig å være premissleverandør der beslutninger tas, for å ha størst mulig påvirkningskraft, påpeker Magga.

Oppfordres til å vise engasjement

Sametinget oppfordres til å vise større engasjement, med tanke på å etablere et samisk EU kontor, gjerne i partnerskap med allerede eksisterende regionskontorer.

– Også samene i Finland, Sverige og Russland vil få nytte av samisk nærvær i den europeiske politikken. Den samiske stemmen er svak i EU byråkratiet i dag, avslutter sametingsrepresentant Magga.

Norge allerede på plass

For et år siden flyttet Stortinget inn i Europaparlamentet i Brussel. Det var første gang at et land som ikke har medlemskap fikk plass i Europaparlamentet.

Tre fjerdeler av lover og regler som vedtas i EU gjelder også i Norge, som en del av EØS-avtalen. På denne måten får Norge muligheten til å følge med fra innsiden.