Hopp til innhold

– Ta imot gruvedrift med åpne armer

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener FeFo og andre må ta Wega Minings gruveplaner imot med åpne armer.

Fylkesordfører Runar Sjåstad
Foto: Thor Thrane / NRK

– For Finnmark er det veldig viktig at Wega Mining ASA får starte med gruvedrift i Kvalsund kommune, det vil åpne for flere mineralvirksomheter i fylket, sier Sjåstad.

HØR:Runar Sjåstad

Åpne armer

Selvom styret i Finnmarkseiendommen(FeFo) utsatte behandlingen av søknaden til Wega Mining, mener fylkesordføreren at de vil svare ja til gruvedrift i Kvalsund.

– Hvis selskapet i sin søknad viser den seriøsitet som forlanges og virksomheten er tilpasset finnmarksloven, så ser jeg ingen grunn til at FeFos styre skulle si nei til selskapets planer om gruvedrift.

Kjenne sin besøkelsestid

– Nå når eierforholdene til grunnen i Finnmark er avklart, så må man opptre seriøst som eier og mineral letinger og virksomheter vil nå øke kraftig i fylket og da må også FeFos styre kjenne sin besøkelsestid, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Lars Marius Furu
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Hensyn til urfolk

Wega Minings administerende direktør, Lars Marius Furu sier de vil ta hensyn til urfolks behovene i området.

– Vi mener at vår virksomhet vil være positiv for Finnmark og gruvedriften i området vi søker tillatelse til, vil være lite skadelig for naturen. Hvis vi får tillatelse til utmål, så vil det nok ta mer en et år før vi kan starte gruvedrift , sier Furu.

FeFos styre vil behandle søknaden til Wega Mining den 18. april i Karasjok.

Korte nyheter

 • St1 bieggafápmoplánat Gáŋgaviikka gielddas

  Gáŋgaviikka gielddas Finnmárkkus lea heajos ruhtadilli ja ealáhusat rahčet. Danin oaivvilda ealáhusnjunuš ahte bieggafápmorusttet sáhtašii buoridit sin dili.

  Seammás vigget ássit geat soitet oažžut bieggaturbiinnaid iežaset lahka caggat huksenplánaid.

  St1 Norgga dat lea plánemin bieggafápmorusttega Skeavvonjárgii, Gáŋgaviikka gielddas.

  Eanet áššis oainnát sámi TV Ođđasiin.

 • Ássit fuolas Anárjávrri čáhcemuddemis

  Anárjávrri ássit leat fuolas jávrri čáhcedili muddemis Ruošša dálá dili dihtii. Riikkaidgaskasaš dulvadansoahpamuš doaibmá vel, muhto Suopma lea goit sihkkarastan nuppelágan ge dili.

 • Samisk høgskole får 6 millioner kroner for etablering av studier i Øst-Finnmark

  Stortinget tildeler 6 millioner kroner til Samisk Høgskole for perioden 2023-2026. Rektor ved høgskolen Laila Susanne Vars er svært fornøyd.

  – Jeg er takknemlig for at Stortinget har bevilget tilleggs midler slik at vi kan videreutvikle og etablere studier i Øst-Finnmark. Samisk høgskole har hatt dette som mål de siste årene, men har manglet bevilgning. Denne tildelingen gjør det mulig for Sámi allaskuvla å etablere begynnerkurs i samisk, nærmere bestemt «SÁÁL -Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner". I tillegg har vi planer om å tilby etter- og videreutdanning i Øst-Finnmark for lærere og andre. Dette er i tråd med Samisk høgskoles strategi på utvidelse av begynnerkurs i samiske språk, sier Vars.

  Rektor håper også at Stortinget og regjeringen vil følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag når de behandler statsbudsjett i høsten 2023, og at de gjennom dette styrker Samisk høgskoles studietilbud.

  Midlene er en del av den nylig vedtatte aktivitetspakken for Øst-Finnmark, der regjeringspartiene og SV på Stortinget har blitt enige om å tildele totalt 105 millioner kroner. Formålet med midlene er å skape arbeidsplasser og et bedre tilbud for innbyggerne i Øst-Finnmark.

  Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

  Loga sámegillii.

  Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
  Foto: Marie Louise Somby / Árvu