SFF nye leder splitter forbundet

Nesten hele styret gikk av i Samenes Folkeforbund etter ledervalget.

SFF Landsmøte

Samenes Folkeforbunds landsmøte i helga ble avsluttet med ampert stemning.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Under Samenes Folkeforbundets(SFF) landsmøte ble Ingebrigt Pedersen valgt som ny leder med 15 stemmer, mot den tidligere lederen, Odd Roar Strømme, som fikk 14 stemmer.

Dette fikk blodet til å koke hos enkelte, og flere meldte seg direkte ut av forbundet. Mens styret må fullføre kontrakten før de kan gå av.

– Jeg må fullføre kontrakten som er på tre måneder før jeg kan gå av, sier SFF-styremedlem Halldor V. Hansen.

– Ikke rett leder

Tidligere leder i SFF Odd-Roar Strømme er ikke nådig mot den nyvalgte lederen, som han mener ikke vil gjøre en god jobb for forbundet.

Odd-Roar Strømme

Tidligere nestleder Hjørdis Nilsen og tidligere leder Odd-Roar Strømme.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Nei, jeg tror ikke det, for han måtte forlate et samisk styreverv med halen mellom beina. Faktisk så måtte han forlate vervet med rettsak, sier Strømme.

Eksludert fra NSR

Strømme sikter til rettsaken mellom Ingebrigt Pedersen og Norske Samers Riksforbund(NSR) i 2001.

Da var Ingebrigt Pedersen leder av Senja og omegn Sameforening, og medlem av NSR`s Kretsvalgstyre i Midt - Troms, og fast landsstyremedlem i NSR, da det ble kjent at han hadde gått over til "Havlandets liste" i forbindelse med sametingsvalget 2001.

Pedersen ble fratatt sine verv og medlemsrettigheter av Landstyret i NSR, men han brakte saken inn for Senja Tingrett til avgjørelse vedrørende valg av nytt styre.

Senja Tingrett fant at det nye styret var lovlig valgt.

Dette skal i følge den tidligere lederen være så alvorlig at halvparten av SFF-medlemmer ikke har tillitt til den nye lederen.

– Ting som vil bli brukt mot meg

Den nyvalgte lederen bagatalliserer hele saken.

Nyvalgt leder

SFFs nyvalgte leder Ingebrigt Pedersen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Det var ikke noe annet enn det at jeg ble eksludert fra NSR og det klart at det er slike ting som vil være mot meg bruke for alt det det er, sier Ingebrigt Pedersen.

Han er heller ikke redd for fremtiden til SFF.

– I enhver organisasjon hvor det oppstår turbulens er det klart at noen medlemmer faller fra, men jeg tror vi får flere inn på forbundet, sier han.