Satser på nybygging av snøskjermer

Snøskjermene er på veg tilbake, for å sikre vegene våre mot skred. I løpet av høsten skal det bygges en kilometer snøskjermer i Finnmark, fordelt på sju steder i Gamvik, Lebesby og Hasvik.

Snøskjerm på Sørøya

Snøskjerm på Sørøya.

Foto: Statens vegvesen

Tidligere var snøskjermer et vanlig syn langs vegene, særlig på fjellovergangene der skjermene skulle hindre drivsnø i å blåse inn på vegen. Men med unntak av to skjermer i tilknytning til nyanlegget på Ifjordfjellet som sto ferdig i 2015, er det ikke bygd snøskjermer i Finnmark på tjue år.

Kjetil Romsdal

Byggeleder Kjetil Romsdal i Statens vegvesen prosjekt Vest-Finnmark

Foto: Privat

Modernisert versjon

– Vi kan kanskje kalle det en retro-trend at snøskjermene kommer tilbake. Slike skjermer er et enkelt og effektivt sikringstiltak, som særlig er aktuelt på lavtrafikkerte veger der det er lite realistisk med store investeringer i tunneler og rasoverbygg, sier byggeleder Kjetil Romsdal i Statens vegvesen prosjekt Vest-Finnmark.

At snøskjermer har vært «ute» en periode, tror han henger sammen med at brøyte- og vedlikeholdsutstyret har blitt mye bedre. Plogene er konstruert slik at snøen kastes lengre vekk i stedet for å stues opp langs vegen. I tillegg førte dårlig materiale og svake konstruksjoner til at de gamle skjermene ble et vedlikeholdsproblem.

De nye snøskjermene bygges høyt til fjells langt over vegbanen. Disse skal forebygge at snøen driver ned og legger seg i løsneområdet. Montert riktig i forhold til kritisk vindretning vil vindhastigheten på lesiden reduseres, og dermed vil det meste av drivsnøen legge seg bak skjermen, og ikke drive ned i løsneområdet, der rasfare skapes.

Plassering

Totalt skal det bygges sju skjermer, som hver er mellom 37 og 206 meter – til sammen 1015 meter.

Fire av skjermene skal bygges ved Vassbergan, Lyngsletta og Breivika på fylkesveg 264 mellom Hopseidet og Skjånes i Gamvik kommune. To skal plasseres på fylkesveg 894 i Oksevågdalen øst for Kjøllefjord i Lebesby, mens den siste bygges ved Falkberget på fylkesveg 102 i Hasvik.

Det forventes at byggingen skal starte like etter ferien, og snøskjermene skal være ferdige innen nyttår.

Vassbergan på fylkesveg 264 i Gamvik

Vassbergan på fylkesveg 264 i Gamvik er en av områdene hvor det nå skal bygges snøskjerm.

Foto: Trond Jøran Nilsen, Statens vegvesen